Pronk wil per se eigen directeur voor voorlichting

DEN HAAG, 10 OKT. De herijking van het buitenlands beleid was vooral bedoeld om tot een bundeling van krachten te komen, aldus minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) bij de presentatie van dit voornemen in 1995. Maar zijn collega Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) wil daar op één terrein niet van weten. Hij wil een eigen directeur Voorlichting houden om zijn beleid zo goed mogelijk uit te dragen.

Van Mierlo in '95: “Het wordt de grootste stoelenschuif-operatie die Buitenlandse Zaken sedert de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.”

En dat werd het: 1.600 bureaus veranderden van plaats. Alle directies bij Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking werden samengevoegd. Op die manier zouden ze minder langs elkaar heen werken en slagvaardiger kunnen opereren. Toch ontsnapt één afdeling de dans.

In het kader van de herijking werd er voor gepleit ook de Directie Voorlichting (DVL) onder een eenhoofdige leiding te plaatsen. De ministers Van Mierlo en Pronk hielden weliswaar ieder hun eigen woordvoerder, maar ook het voorlichtingsbeleid zou herijkt worden door dit onder één directeur samen te voegen. Dat kon gemakkelijk, nadat de vorige directeur DVL van Buitenlandse Zaken, B. Hiensch, deze zomer consul-generaal in New York werd en zijn evenknie op Ontwikkelingssamenwerking, R. Vermaas, tweede man in Pretoria, Zuid-Afrika.

Maar minister Pronk hield vast aan een eigen directeur Voorlichting. Herijking, dat is allemaal mooi, maar volgens ingewijden vindt de minister dat zijn gedachtengoed door een geëngageerde specialist op dat terrein blijvend moet worden uitgedragen, ook na zijn mogelijke vertrek als minister.

Daardoor vielen in de sollicitatieronde voor de post van directeur Voorlichting bij Ontwikkelingssamenwerking een aantal voorlichters uit het Haagse af. Volgens Pronk verstaan zij wel hun vak, maar ze zijn ook te weinig vertrouwd met de eigen ideeën van de minister. Die werden de laatste jaren overigens nogal eens snel aangepast of overboord gegooid. Een voorbeeld daarvan is de omarming van het Nederlandse bedrijfsleven ten behoeve van ontwikkelingsprojecten, zoals bleek bij de presentatie van Pronks jongste begroting. In het verleden had Pronk juist een afkeer van het bedrijfsleven als intermediair bij ontwikkelingssamenwerking.

Op instigatie van Pronk is nu Bram van Ojik (43), voormalig Tweede-Kamerlid van GroenLinks en eerder lid van de PPR, benoemd als directeur Voorlichting bij Ontwikkelingssamenwerking.

Van Ojik is werkzaam bij de ontwikkelingsorganisatie NOVIB en voorzitter van de Vereniging Milieudefensie, die zich onder meer inspant om uitbreiding van Schiphol tegen te gaan.

Pronk ziet hem als de ideale man om zijn beleid te verdedigen.

    • Willebrord Nieuwenhuis