NS maken reizen in spits duurder

DEN HAAG, 10 OKT. Reizen per trein gedurende de spitsuren wordt duurder. Gezinsleden van houders van NS- en OV-jaarkaarten mogen na 1 juni in de spits niet meer tegen een sterk gereduceerd tarief reizen. Bovendien gaat de prijs van de abonnementen omhoog met maximaal zeven procent. Gewone kaartjes worden gemiddeld anderhalf procent duurder.

De Nederlandse Spoorwegen maakten gisteren bekend dat vooral de kaartsoorten die de meeste reductie per kilometer geven in prijs worden verhoogd. Reden is volgens de NS dat het aantal reizigers in de ochtendspits zodanig is gegroeid dat het bedrijf “hier en daar de grens van de mogelijkheden bereikt”. De NS willen met de prijsverhoging bereiken dat zoveel mogelijk mensen de drukke ochtendspits mijden en ander tijdstip kiezen om zich per trein te verplaatsen.

Wanneer iemand nu een jaarkaart koopt, kan een tweede gezinslid tegen bijbetaling van 150 tot 700 gulden - afhankelijk van het type jaarkaart - dezelfde kaart krijgen. Beide gezinsleden mogen dan in de spits met de kaart reizen. Dit voordeel verdwijnt per 1 juni 1998 voor de tweede kaart, omdat deze alleen nog maar in de daluren geldig is. De NS stellen dat voor de jaarkaarten de prijs per kilometer nu zo ver onder de overige spitstarieven ligt dat aanpassing van de tarieven “redelijk mag worden geacht”.

Als onderdeel van de verzelfstandiging van de NS, twee jaar geleden, heeft de overheid zijn greep op de tarieven prijsgegeven. De Nederlandse Spoorwegen moeten daarbij wel opereren binnen marges die door de overheid worden vastgesteld.

De NS maakten gisteren ook bekend dat vanaf 1 januari volgend jaar enkele reizen en dagretours tweede klas gemiddeld 1,5 procent duurder worden, tot maximaal 6 procent. Het meest in prijs stijgen kaartjes voor langere afstanden, jaartrajectkaarten, meermanskaarten en voor reizen in de eerste klas.

De Consumentenbond zegt te vrezen dat de verhoging van de prijs van NS- en OV-jaarkaarten ertoe zal leiden dat mensen weer meer met de auto gaan reizen. “Met het oog op het milieu en het fileprobleem willen we dit nu juist voorkomen.”

De NS voeren daartegen aan dat het niet gaat om een grote groep mensen (circa tienduizend), die in gezinsverband gebruik maakt van de OV-jaarkaart. Bovendien krijgen de meeste reizigers met een OV-jaarkaart die reiskosten vergoed door de werkgever.

De reizigersvereniging Rover meent dat “beste klanten” van de NS door de tariefsverhoging worden getroffen. “Die klanten hebben al vaak genoeg last van vertragingen, onder meer door werkzaamheden.”

Uit het jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 25 procent van de treinen nog altijd drie minuten of meer vertraging heeft. Op maandagochtend is zelfs 40 procent van de treinen vertraagd, aldus de Consumentenbond.