Fiscale steun

Twee Kamerleden, Van der Ploeg (PvdA) en Ybema (D66), hebben tijdens de financiële beschouwingen gevraagd om een tegemoetkoming in de kosten die het bedrijfsleven moet maken bij de omschakeling op de euro. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is dit een forse kostenpost.

Van der Ploeg vroeg aan staatssecretaris Vermeend (belastingen) om een extra aftrekpost in het kader van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Ybema pleitte voor versnelde aftrek van reserveringen voor toekomstige uitgaven.

Vermeend hield de boot af. De jurisprudentie maakt het niet mogelijk nu al fiscale voorzieningen te treffen voor toekomstige kosten die samenhangen met de invoering van de euro, zei hij. Maar hij beloofde voor het eind van het jaar met een notitie te komen over de fiscale aspecten van de invoering van de euro. (RCJ)

    • Mathijs Smit