Extra geld voor de opvang van thuislozen

ROTTERDAM, 10 OKT. Het kabinet stelt met ingang van volgend jaar 33,9 miljoen gulden extra beschikbaar voor de opvang van thuislozen, vrouwen en mensen in crisissituaties.

Dit staat in de nota 'Op-maat tot samenspel' van staatssecretaris Terpstra (VWS) die deze week naar de Tweede Kamer is gezonden. Het totale budget voor de zogenoemde maatschappelijke opvang wordt hiermee 222,7 miljoen gulden.

Van het extra geld is 15 miljoen bestemd voor de vrouwenopvang, 8,9 miljoen ter compensatie van hogere personeelskosten en 10 miljoen voor sociaal-psychiatrische begeleiding in sociale pensions via de Zorg-op-maat-subsidieregeling bij de Ziekenfondsraad.

Het geld gaat via doeluitkeringen naar de vijftig zogeheten centrumgemeenten, waar opvangvoorzieningen zijn geconcentreerd. Zij moeten nauw gaan samenwerken met buurgemeenten, politie, Riagg's, de GGD, woningbouwverenigingen en sociale diensten. Het rijk zal de samenwerking met onder meer de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en volkshuisvesting bevorderen door ook op landelijk niveau een integraal beleid na te streven. Door middel van projecten en onderzoeken wil de overheid de ontwikkeling van opvangbeleid in centrumgemeenten ondersteunen.

Niet bekend