EURO-POËZIE; Uitslag poëzie-vertaalwedstrijd

Tien gedichten in tien Europese talen stonden afgedrukt in het Cultureel Supplement van 4 juli dit jaar, vergezeld van een oproep aan de lezers, of die zich durfden wagen aan een vertaling van een van de gedichten. Bijna zeshonderd vertalingen (577 om precies te zijn) kwamen binnen bij de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (OKW), die het initiatief nam voor de poëzie-vertaalwedstrijd.

Op de OKW-Taaldag over poëzie, vertalen en de Europese eenwording, die afgelopen zaterdag, 4 oktober werd gehouden, werd een selectie van de inzendingen besproken. De werkgroepen, bestaande uit lezers (en inzenders) die zich voor de Taaldag hadden aangemeld, onder leiding van juryleden hebben de vertalingen besproken en de beste gekozen. De tien bekroonde vertalingen vindt u op deze pagina.