Eenvoudige relaties

Twee keer nee blijft nee. Jaja, dat zeggen ze allemaal. Niet roken is goed voor de gezondheid, met als gevolg dat op den duur de kosten van de gezondheidszorg zullen stijgen. Het Nederlandse staatshoofd, de belangrijkste figuur in ons staatsbestel, heeft verklaard dat zij het boek dat onlangs over haar is geschreven, niet heeft gelezen omdat zij wel belangrijker zaken aan haar hoofd heeft.

De Nederlandsche Bank verhoogt de rente, omdat het goed gaat met Nederland. De Groene is een rood weekblad, dat u een financiële bijdrage vraagt teneinde zijn onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Minister De Boer van Milieu rijdt in een milieuvriendelijke Mercedes en onlangs is zij naar een milieuconferentie gevlogen om te spreken over het verminderen van de CO2-uitstoot.

Een mooie vrouw is op haar mooist als zij geen opmaak gebruikt. Jij ruikt trouwens het lekkerst als je geen parfum opdoet. De vraag naar de zin van het leven is volkomen zinloos. In de wedstrijd tegen Nederland is aanvallen voor de Turken de beste verdediging. Wij moeten Suriname nu eindelijk eens een stukje zelfstandigheid bijbrengen.

Het is een oude wet dat het recht niet altijd rechtvaardig is. Op het employability-congres heeft de minister gezegd dat een elf-maandscontract de werknemer zekerheid biedt. De eeuwige wetten van het christendom zijn tweeduizend jaar geleden opgetekend. De Italiaan Dario Fo heeft de meest prestigieuze literatuurprijs gekregen, omdat hij zich altijd tegen de gevestigde orde heeft gekeerd.

De Telegraaf: “Vrouwelijke marine-militairen in Den Helder hebben een officieel bevel gekregen tijdig de gordijnen in hun kazerne te sluiten om te voorkomen dat mannelijke collega's uitzicht hebben op hun omkleedactiviteiten. Opvallend daarbij is dat niet de begluurde dames hebben geklaagd, maar juist hun mannelijke buitenlandse collega's die op de basis verblijven om verkochte schepen te prepareren.” Volgens de commandant is het een kwestie van tolerantie dat wij deze buitenlandse militairen niet confronteren met situaties die in hun eigen land verboden zijn.

Om de discussie over het asielbeleid binnen zijn partij op gang te brengen, zal het beoogd CDA-Kamerlid De Milliano voortaan zwijgen. Reclamemakers zijn blij als zij om hun reclames door de Reclame Code Commissie worden berispt. Jongeren mogen alles eten, maar lusten niets. Ouderen lusten alles, maar mogen niets eten omdat zij te dik worden of het aan hun maag hebben. Theo van Gogh maakt bij Veronica een programma voor VPRO-kijkers.

Schiphol mocht niet verder groeien, maar omdat het explosief verder groeit, mag het verder groeien. Nadat de dienstplicht is afgeschaft, heeft de minister geweigerd weigeryuppen gratie te verlenen. Hoofdredacteuren van De Groene komen van Vrij Nederland. Het antisemitisme is ontstaan, omdat de joden de jood Jezus hebben gekruisigd. D66-burgemeesters zijn voorstander van de gekozen burgemeester. Door te jagen kan men de wildstand op peil houden. Een euthanasieverklaring komt voort uit de eigen wil om een ander een einde aan je leven te laten maken.

Over zinvol geweld hoef je je niet bezorgd te maken. Na de Tweede Wereldoorlog is het met het besef van waarden en normen snel achteruitgegaan, aldus de kardinaal. De bekende Nederlander zou het liefst in stilte zijn werk doen. Dit verschijnsel bleek ineens geen historische wortels te hebben. Na onderzoek kwam vast te staan dat hij geen eigen identiteit bezat. Het bleek onmogelijk dit in zijn totaliteit te zien. Bij de verjonging van de CDA-fractie is de gemiddelde leeftijd van de fractie onveranderd gebleven. Een mens is zo jong als hij zich voelt, zei Brigitte Bardot.

Minister-president Kok heeft beloofd dat het straks in de verkiezingscampagne 'Kiest Kok' voornamelijk over de inhoud zal gaan. Via een statistische berekening kwam men erachter dat het om een menselijke fout ging. Juist omdat u niets van het onderwerp afweet, heeft u er een frisse kijk op. Heroïne wordt verstrekt om het heroïnegebruik terug te dringen. Het zelfmoordcommando keek er van op toen er geen hiernamaals bleek te bestaan.