E-day

Het Nationaal Forum wil de invoering van euromunten en -biljetten niet vanaf 1 januari 2002 laten plaats vinden. Het Forum, waarin Nederlandse maatschappelijke organisaties zijn gebundeld die met de introductie van de euro te maken hebben, meent dat februari een betere maand is voor de muntomschakeling. Nederland zal proberen om de overige EU-lidstaten hiervan te overtuigen.

Het tijdsschema voor de invoering van de gemeenschappelijke Europese munt werd in 1995 tijdens de EU-top in Madrid door de regeringsleiders vastgelegd. Giraal betalingsverkeer in euro's zal vanaf 1 januari 1999 mogelijk worden; circulatie van de munten en bankbiljetten (E-day) zal vanaf 1 januari 2002 plaatsvinden.

Volgens het Nationaal Forum is dat moment ongelukkig gekozen. Voor de detailhandel is december, in Nederland met Sinterklaas en Kerstmis, de drukste maand van het jaar. Hierdoor ontbreekt de tijd om voorbereidingen te treffen. Vóór E-day moet de laatste hand gelegd zijn aan de aanpassing van administratie, software, prijskaartjes, prijs- en tarievenlijsten, kassa's en geldaccepterende automaten. Tot uiterlijk juli 2002 moet bovendien op twee manieren betaald kunnen worden, want naast de euro zal ook de gulden nog zes maanden als wettig betaalmiddel gelden. Ook dat vergt extra voorbereidingen.

Het Forum meent dat de omschakelingskosten in de 'rustige' maand februari het laagste zijn. “De geldvoorraad die vlak na de koopmaand december in omloop is,is aanzienlijk groter dan die in februari. Het zou dus langer duren om alle guldens uit de markt te halen”, benadrukt B. van Popta van de Vereniging voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), een van de organisaties die bij het Nationaal Forum zijn aangesloten. De beschikbaarheid van personeel is bovendien bij zowel overheid, vervoerders, banken als detailhandel in die maand het grootst.

In het Nationale Forum maken overheid, financiële instellingen, werkgevers- en werknemersverenigingen, industrie en handel afspraken over de praktische manier waarop de munt in Nederland ingevoerd zal worden. Soms is sprake van tegengestelde belangen. Voor de boekhouding van ondernemingen is het bijvoorbeeld overzichtelijker als de euro op 1 januari, samenvallend met het kalenderjaar, wordt ingevoerd. In dit geval was er sprake van overeenstemming. Alle betrokkenen in het Forum zijn ervan overtuigd dat het algemeen belang het meeste is gediend bij de invoering van de chartale euro in februari.

Mochten de Europese beleidsmakers toch vasthouden aan 1 januari 2002, dan zal het Nationaal Forum zich daarbij neerleggen. “Voor alle landen zal dezelfde datum moeten gelden”, aldus een woordvoerster. (MS)