Doema vermijdt de confrontatie

MOSKOU, 10 OKT. Ondanks felle verbale protesten eerder deze week heeft de door communisten en nationalisten beheerste Doema, de Russische Tweede Kamer, gisteren afgezien van een categorisch 'nee' tegen de liberale economische koers van president Jeltsin en zijn regering.

Zoals verwacht verwierp de Doema de ontwerp-begroting voor 1998. Maar een voorstel om het document terug te sturen naar de regering - waardoor het hervormingsbeleid ernstige vertraging zou oplopen - haalde het niet. In plaats daarvan stemden de parlementariërs met 326 tegen 13 stemmen voor een compromis: zij doen mee aan een driepartijenoverleg met de regering en de Federatieraad - de uit regionale leiders samengestelde 'Eerste Kamer' - over aanpassingen in het budget.

“Dit is een duidelijke overwinning van het gezond verstand”, zei vice-premier en minister van Financiën Anatoli Tsjoebais, de hoofdarchitect van Ruslands markthervormingen. Hij prees de constructieve houding van de Doema-leden en gaf “de verzekering dat het budget voor 1998 voor het eind van het jaar wordt aangenomen”. President Jeltsin dreigde vorige week de Doema naar huis te sturen als ze dwars zou gaan liggen.

Communistenleider Gennadi Zjoeganov, die de grootste fractie in het parlement aanvoert, zei na het debat dat er “genoeg fatsoenlijke, eerlijke lieden” in de regering zitten om samenwerking te rechtvaardigen. Als het niet op stemmen aankomt, heeft Zjoeganov de felste kritiek op Jeltsin en de regering: zij zouden het land “verwoesten” en de rijkdommen “uitverkopen aan het buitenlandse kapitaal”. In plaats van ingrijpende bezuinigingen door te voeren, zoals in de ontwerp-begroting van de regering, willen de communisten het begrotingstekort dichten met het bijdrukken van roebels.

Zjoeganov onderstreepte dat de motie van wantrouwen tegen de regering, die zijn fractie voor volgende week op de agenda heeft laten zetten, nog niet van tafel is. Pas wanneer het vertrouwen twee keer binnen drie maanden wordt opgezegd, is de president gedwongen een keuze te maken: ofwel hij ontbindt het kabinet, ofwel hij stuurt de Doema naar huis, waarna er nieuwe parlementsverkiezingen komen.