Dehaene krijgt steun Belgisch parlement

BRUSSEL, 10 OKT. De Belgische regering heeft het vertrouwen gekregen van de meerderheidspartijen in de Kamer, na een tweedaags debat over de beleidsverklaring van premier Dehaene. De aandacht ging vooral uit naar de voorgestelde hervorming van de politie.

Kritiek was er op de voorstellen voor de lokale politie waar twee diensten blijven bestaan: gemeentepolitie en lokale brigades van de rijkswacht. De voorzitter van de parlementaire commissie-Dutroux die het onderzoek naar verdwenen kinderen doorlichtte, Marc Verwilghen, was gisteren opvallend constructief. Hij noemde het regeringsvoorstel “bruikbaar als basis voor de meest fundamentele reorganisatie die ons politielandschap heeft gekend”.

Verwilghen had voordat de plannen werden gepresenteerd felle kritiek op het uitblijven van een fusie van de lokale politiediensten, zoals zijn commissie had voorgesteld. Ook de Christelijke Volkspartij van Dehaene was kritisch.

Dehaene zei gisteren dat de plannen voor politiehervorming nog veranderd kunnen worden, mits het regeringsvoorstel als uitgangspunt wordt genomen. Hij gaf toe dat er vragen zijn bij het regeringsvoorstel over lokale politie. De Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken zullen zich er nu over buigen.

Over het tegenvoorstel van de grootste oppositiepartij, de liberale VLD, zei Dehaene dat het beter is projecten te presenteren die haalbaar zijn dan vuurwerk te lanceren met grote plannen die niemand kan waarmaken. VLD-leider Guy Verhofstadt presenteerde een alternatief beleidsplan waarin hij voorrekende dat er 160.000 nieuwe banen kunnen komen als de loonlasten met 200 miljard frank (11 miljard gulden) omlaag gaan.