Commerciële radiostations naar rechter

Onbekende commerciële radiostations willen ook een frequentie in de ether maar de minister vindt dat zij hun bestaansrecht eerst moeten bewijzen op de kabel.

ROTTERDAM, 10 OKT. Een stoet van advocaten trok gisteren langs de president van de Rotterdamse rechtbank. Links zaten de advocaten van nog onbekende commerciële radiostations als Arrow Classic Rock, Nederland FM, City FM en Q FM. De toevoeging 'FM' lijkt wishful thinking, vooralsnog hebben de stations geen FM-frequentie. De stations vroegen aan de president schorsing van het besluit van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) om hen geen etherfrequentie toe te bedelen.

Aan de rechterkant zat de landsadvocaat E.J. Daalder namens de minister, vergezeld door de advocaten van gevestigde stations als SKY Radio, Radio 538, Veronica Hitradio en Radio Noordzee Nationaal, die per 1 januari wel een etherfrequentie krijgen.

Onder druk van de Tweede Kamer besloot Jorritsma in maart van dit jaar om de voorgenomen veiling van de etherfrequenties, waarbij de schaarse en gewilde frequenties naar de hoogste bieder zouden gaan, uit te stellen. De Kamer wilde eerst de resultaten van een onderzoek door TNO naar de beschikbare etherfreqenties afwachten, het zogeheten 'zero-base-onderzoek'. Dit onderzoek, en met name de internationale coördinatie van frequenties die nodig is om storingen te voorkomen, zal een aantal jaren in beslag nemen. Besloten werd de veiling tot 2000 uit te stellen.

Jorritsma vroeg vervolgens aan de marktpartijen om zelf met voorstellen voor een tijdelijke verdeling van de frequenties te komen. Op 17 april hield ze daarvoor een openbare hoorzitting. Toen bleek dat de grote stations een gezamenlijk voorstel hadden bedacht, waar Radio Noordzee die aanvankelijk niet kon leven met de voorgestelde frequentie-verdeling, zich op het laatste moment bij aansloot. De groten verdeelden zo onderling de frequenties. Daarbij hadden ze ook een plek ingeruimd voor twee stations met een beperkte doelgroep, Classic FM en Jazz Radio. Maar verder vielen de kleintjes buiten de boot. Jorritsma nam het voorstel integraal over.

'Concurrentievervalsing' en 'afscherming van de markt' betoogden gisteren de advocaten van de kleine stations. De tijdelijke regeling zou in strijd zijn met Europese en nationale mededingingsregels. De gedupeerde stations stellen dat sprake is van een 'convenant' tussen de overheid en de grote stations. Ook zou er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur, omdat Jorritsma de criteria voor toelating pas achteraf heeft bekendgemaakt.

'Ga eerst je bestaansrecht maar eens bewijzen op de kabel', stellen de gevestigde partijen. De landsadvocaat wees erop dat geen van de klagers meedoet aan de onafhankelijke meting van luistercijfers door het bureau Intomart. Het was volgens hem waarschijnlijk dat de nieuwe stations ook bij een veiling achter het net zouden vissen. De schade die de nieuwe stations lijden als gevolg van de uitsluiting zouden uit de lucht gegrepen zijn.