Coalitiepartijen verdeeld; Belastingvrije som leidt tot spanningen

DEN HAAG, 10 OKT. De discussie over het belastingstelsel voor de volgende eeuw leidt tot steeds meer politieke spanning, nu het kabinet heeft besloten de belastingvrije som niet volledig te schrappen.

Dit is gebeurd op aandringen van minister Melkert (PvdA, Sociale Zaken) en de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Zij zijn tegen het schrappen van de aftrekpost van 7.100 gulden wegens de inkomenseffecten. De VVD-fractie is voor.

“Wil je het stelsel vereenvoudigen, dan moet je rigoureuze maatregelen durven nemen”, zegt het Tweede-Kamerlid De Vries (VVD) en woordvoerster fiscale zaken. De Vries. “Als de inzet van de PvdA een nivellering van de inkomens is, zoals Wallage (fractievoorzitter van de PvdA) tijdens de algemene beschouwingen heeft gezegd, dan gaat het feest niet door”, aldus De Vries.

Als gevolg van de wijziging heeft de publicatie van de kabinetsnota opnieuw vertraging opgelopen, ook doordat minister Wijers (D66, Economische Zaken) in een bespreking in de zogenoemde zeshoek (premier Kok en de ministers met financieel-economische portefeuilles) heeft bepleit in het nieuwe belastingstelsel een variant te presenteren waarbij er nog slechts één tarief is in de loon- en inkomstenbelasting. Wijers' nieuwe secretaris-generaal, prof. S. van Wijnbergen, had hierop aangedrongen. Eerder pleitte staatssecretaris De Grave (VVD, Sociale Zaken) voor zo'n zogenoemde vlaktaks.

Minister Zalm (VVD, Financiën) en staatssecretaris Vermeend (PvdA, Financiën) stelden voor de belastingvrije som volledig te schrappen. Zonder aanvullende maatregelen zouden mensen met een relatief laag inkomen er fors op achteruit gaan, zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau. Met name de PvdA-fractie in de Tweede Kamer verzet zich hier fel tegen.

Dinsdag hebben staatssecretaris Vermeend, minister Melkert en een aantal PvdA-Kamerleden overleg gevoerd over een voorstel waarbij het belastingvoordeel voor de laagste inkomens in stand wordt gehouden via de introductie van een zogenoemde invorderingsvrijstelling. Zo'n vrijstelling is in wezen hetzelfde als een belastingvrije som. Een gevolg is dat de belastingtarieven minder sterk zullen dalen in vergelijking met eerdere voorstellen. Nu gelden percentages van 37, 50 en 60, de ministerraad discussieerde over percentages van 18, 36, en 48 procent. Deze verlaging van de tarieven wordt echter gefinancierd door te schrappen in de aftrekposten.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer verzet zich tegen de nieuwe variant.