Vrijspraak voor ambtenaren Emmen

ASSEN, 9 OKT. De vorig jaar ontslagen Emmense topambtenaren G. van den Elst (53) en H. Boersma (39) zijn gisteren door de rechtbank van Assen vrijgesproken van ambtsmisbruik en oplichting.

De rechter achtte Boersma wel schuldig aan het gebruikmaken van een vals opgemaakte factuur, maar legde hem hiervoor geen straf op. De verdediging had om zo'n rechterlijk pardon gevraagd, omdat Boersma anders een strafblad zou krijgen. Tegen Van den Elst en Boersma waren respectievelijk geldboetes geëist van 10.000 en 5.000 gulden. Van den Elst werd verdacht van het ten onrechte innen van twee onkostenvergoedingen van 8.400 gulden ten behoeve van een lidmaatschap van een arbeidsplaatsenproject. De rechter achtte dit feit niet bewezen.

Boersma diende een rekening in bij de gemeente Emmen voor een reisje naar Parijs, dat door een trainingsinstituut werd verdisconteerd in de nota van een werkconferentie. De officier van justitie oordeelde tijdens de zitting dat Boersma “op slinkse wijze” voordeel had genoten waarop hij geen recht had. Maar de rechter sprak Boersma vrij van oplichting.

Van den Elst en Boersma zijn vorig jaar ontslagen wegens machtsmisbruik en intimidatie van ambtenaren. Door hun manier van leidinggeven zou een verziekt klimaat op het Emmense stadhuis zijn ontstaan. Beide managers ontkenden hieraan schuldig te zijn en vochten hun ontslag aan.

In een parallelle zaak die diende voor de bestuursrechter in Assen oordeelde deze vorige week echter dat het strafontslag door de gemeente terecht was geweest. De rechtbank stelde dat er sprake was van een “ruime horecacultuur” en vond dat beide directeuren gezien hun functie voorzichtiger met gemeentegeld hadden moeten omgaan.