'Vergissing' Bosnië wekt verbijstering

SARAJEVO, 9 OKT. De internationale gemeenschap heeft ontsteld gereageerd op de verkiezing van een Bosnische Serviër die zich schuldig heeft gemaakt aan 'etnische zuiveringen', tot voorzitter van de parlementscommissie voor de rechten van de mens.

Het overkoepelende Bosnische parlement koos twee weken geleden - met instemming van de moslim- en de Kroatische leden - Velibor OstojiEÉc tot voorzitter van de parlementscommissie voor de rechten van de mens, emigratie, vluchtelingen en asiel. OstojiEÉc, vice-premier van de Servische Republiek in Bosnië, is een naaste medewerker van de wegens oorlogsmisdaden gezochte Radovan KaradziEÉc. OstojiEÉc was in de oorlog betrokken bij 'etnische zuiveringen' in Foca. Organisaties voor de rechten van de mens hebben eerder het VN-tribunaal in Den Haag gevraagd hem in staat van beschuldiging te stellen. Al twee jaar geleden werd een dossier over OstojiEÉc naar het tribunaal in Den Haag gestuurd.

Elisabeth Rehn, speciaal VN-rapporteur voor de rechten van de mens, zei gisteren dat OstojiEÉc' verkiezing de geloofwaardigheid van de parlementscommissie die hij voorzit ondergraaft. Ook de woordvoerder van Bosnië-gezant Carlos Westendorp hekelde de verkiezing, net als organisaties van oorlogsslachtoffers in Bosnië.

De SDA, de belangrijkste partij van de Bosnische moslims, heeft toegegeven een fout te hebben gemaakt toen de SDA-fractie in het parlement haar goedkeuring hechtte aan OstojiEÉc' benoeming. Bij de stemming, zo liet de SDA weten, werd in één keer beslist over een lange rij van parlementaire benoemingen, waarbij die van OstojiEÉc over het hoofd werd gezien. Adnan JahiEÉc, fractieleider van de SDA in het Bosnische parlement, is naar aanleiding van de vergissing afgetreden. (AP, Reuter)