Tweede Kamer beslist over vrij bejaagbaar wild;

De Tweede Kamer heeft vanmiddag gestemd over de nieuwe Flora- en Faunawet. De stemmen staakten. Een van de grootste strijdpunten bij de behandeling van de wet is de zogenoemde wildlijst. Die lijst, waar nu nog 29 diersoorten op staan die vrij bejaagbaar zijn, moet worden teruggebracht naar zes of zelfs vijf dieren. De zes 'genomineerde' dieren maken nu 75 procent van de totale jachtbuit uit.

Overdag in een leger

De haas is een harde loper met een lenige ruggengraat en lange poten. De dichte, wollige vacht heeft aan de rugzijde de typische bruinachtige wildkleur. Hazen hebben een maximale lengte van zeventig centimeter en leven normaal gesproken acht tot twaalf jaar. De haas verschilt van het konijn door de grotere afmetingen, de langere oren en langere achterpoten. Hij leeft op zichzelf, maar houdt zich overdag gewoonlijk schuil in een leger.

Zijn voedsel bestaat uit knollen en sappige kruiden. In de winter eten hazen ook wel boomschors. In Nederland komen over het hele land verspreid ongeveer zevenhonderdduizend hazen in het wild voor. Van 15 oktober tot 31 december mag er op de dieren worden gejaagd. Jaarlijks worden er 240.000 hazen door jagers geschoten.

Vlieger met snorrende vleugelslag

Patrijzen zijn kipachtige vogels van ongeveer dertig centimeter lang. De wat ronde en dikke dieren zijn echte gronddieren. Ze zitten zelden in boomtoppen of in hoge struiken. Patrijzen kunnen in tegenstelling tot andere hoenders al op jonge leeftijd redelijk goed vliegen. Ze hebben een korte, snorrende vleugelslag die ze afwisselen met een soort van zeilen, laag over de grond. Als de patrijs op de grond in gevaar is, drukt hij zich op de bodem. Het oranjebruine dier produceert vooral in de ochtend- en avondschemer geluidjes die klinken als 'kirrik kirrik'.

De ruim honderdduizend patrijzen in Nederland leven vooral op akkerbouwgebieden. Op veel terreinen, zoals op de Waddeneilanden, worden patrijzen speciaal uitgezet voor de jacht. Jaarlijks worden er tienduizend door jagers afgeschoten. Het jachtseizoen loopt van 1 september tot 31 december.

Kwaken klinkt als lachen

De wilde eend is de meest wijdverspreide soort onder de zwemeenden. De dieren met hun oranje pootjes die ze in het water gebruiken als een soort zwemvliezen, kunnen gemakkelijk opvliegen uit een slootje of een meer. Het mannetje is gemakkelijk te herkennen aan zijn groene kop, de vrouwtjes zijn doorgaans wat roestbruin van kleur.

De eenden paren bijna altijd op het water. De wilde eend bebroedt in het voorjaar tien tot twaalf groenachtig grijze eieren. Na ongeveer 28 dagen komen daaruit zwartachtig-bruine donsjongen tevoorschijn.

Het mannetje produceert een zwak en hees geluid dat klinkt als 'grèb'. Het luide kwaken van de vrouwtjes heeft iets weg van een soort lachen. In Nederland leven meer dan anderhalf miljoen eenden in gebieden met open water. Jaarlijks worden er in de periode tussen 15 augustus en 31 januari vierhonderdduizend afgeschoten.

Schor, ritmisch roe-koe-koe

De houtduif is een van de grootste veldduiven. De totale lengte is ongeveer veertig centimeter en het gewicht ongeveer een halve kilo. De dieren zijn te herkennen aan een brede witte band over elke vleugel en aan een kleine, gestreepte witte vlek aan de beide kanten van de hals. De dieren zitten vaak in grote groepen in bomen. Bij het opvliegen maken ze veel lawaai.

Hun voedsel dat bestaat uit grote vruchten, noten, graankorrels, bessen, groene blaadjes en kleine diertjes. Zij zoeken dit voedsel meestal op de grond. Ze maken schorre, ritmische geluidjes die klinken als 'roe-koe-koe koe-koe'.

In Nederland leven tussen de twee en de drie miljoen houtduiven, verspreid over het hele land. Alle dagen van het jaar mag er door jagers op de dieren worden geschoten. Jaarlijks worden er ongeveer vierhonderdduizend afgeschoten.

Ingewikkelde gangen

Wilde konijnen leven meestal overdag in ingewikkelde gangenstelsels onder de grond. Het dier komt pas tegen de avond naar buiten en voedt zich met bladachtige delen van planten. Door zijn vraat en door het graven van de holen kan het dier, vooral in de duinen, veel schade toebrengen aan het plantendek. Het dier kan zeer schadelijk zijn voor de land- en tuinbouw als de expansie door natuurlijke vijanden, zoals roofvogels, niet in toom wordt gehouden. Jonge konijntjes komen blind en kaal op de wereld. Pas na een dag of tien kunnen de dieren zien. Een volwassen konijn wordt tussen de 34 en 50 centimer lang. In Nederland zijn meer dan een miljoen konijnen. Ze leven vooral op zandgronden. De jacht op konijnen is het gehele jaar geopend. Jaarlijks worden er circa driehonderdduizend konijnen door jagers afgeschoten.

In bos, duin of moeras

Mannetjesfazanten kunnen maximaal negentig centimeter groot worden. Ze hebben een donkergroene kop met een rode vlek rond de ogen. De bruine staart met zwarte streepjes is lang en puntig. Het vrouwtje is wat licht roodachtig bruin met over het hele lichaam zwarte vlekjes. De dieren vliegen met hun korte vleugelslag met veel lawaai redelijk steil omhoog. Als ze over de grond lopen of rennen, houden ze de staart horizontaal. Als de mannetjesdieren opvliegen, maken ze geluidjes die klinken als 'kuttuk-kuttuk'. Vrouwtjes produceren een schel geluid dat in de wijde omtrek te horen is als 'koooh-kok', soms gevolgd door het geluid van klapwiekende vleugels. De ongeveer zevenhonderdduizend fazanten leven verspreid over het hele land. Ze hebben wel een voorkeur voor gebieden waar ze enige dekking hebben zoals bos, duin of moeras. Tussen 15 oktober en 31 januari worden 240.000 fazanten door jagers afgeschoten.