PvdA en D66 botsen over de burgemeester

DEN HAAG, 9 OKT. De fracties van PvdA en D66 zijn gisteravond onderling in aanvaring gekomen over het beleid voor de benoeming van burgemeesters. Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken bleek dat de PvdA een doorslaggevender rol voor de vertrouwenscommissies wil, waarin leden van de gemeenteraad zitten. D66 hecht juist meer belang aan de verantwoordelijkheid van het rijk.

Beide partijen zijn voorstander van een gekozen burgemeester. “Maar ik ben gedoemd te accepteren dat de meerderheid van de Kamer voorstander is van een benoemde burgemeester”, zei het Tweede-Kamerlid Scheltema (D66). Wel moet de minister van Binnenlandse Zaken volgens haar dan kunnen worden aangesproken op “scheve verhoudingen”, wat niet kan als de voorkeur van een vertrouwenscommissie doorslaggevend is. Scheltema: “Ik zou het slecht vinden als het land bestond uit alleen maar PvdA-burgemeesters (...) of als er geen vrouwen tot burgemeester worden benoemd.”

Nu nog benoemt de Kroon een burgemeester en mogen leden van de vertrouwenscommissie een voordracht doen. De afgelopen jaren leidden burgemeestersbenoemingen in bijvoorbeeld Tilburg en Den Haag tot problemen: of de voordrachten werden niet opgevolgd of de naam van de kandidaat lag voortijdig op straat.

Kamerlid De Cloe (PvdA) hekelde deze gang van zaken. “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de minister in bijna 30 procent van de gevallen een andere benoeming doet dan door de vertrouwenscommissie is voorgesteld.” De PvdA'er pleitte ervoor de voordracht van de commissie te volgen, tenzij de procedure niet goed is gevolgd of de integriteit van de te benoemen burgemeester in twijfel wordt getrokken. De VVD zei nadrukkelijk voorstander te zijn van een benoemde burgemeester. Het debat zou vanmiddag doorgaan.