Postcodeloterij wil procederen tegen Staatsloterij

DEN HAAG, 9 OKT. De Nationale Postcodeloterij stapt naar de rechter om te voorkomen dat de Staatsloterij de nieuwe 'cultuurloterij' mag organiseren (ten behoeve van culturele instellingen). De Postcodeloterij vindt dat ze zèlf een dergelijk spelletje beter kan uitvoeren en dat ze door de overheid in de gelegenheid gesteld moet worden om een aanbieding uit te brengen. Ze heeft het ministerie van Justitie daarom toestemming verzocht voor een eigen 'cultuurloterij'.

Dit heeft R. van der Giessen van de Postcodeloterij vanochtend desgevraagd meegedeeld. De opbrengst van de Staatsloterij gaat naar de schatkist. De opbrengst van de Postcodeloterij gaat naar goede doelen in de sectoren natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. De cultuurloterij is bedoeld om aangekondigde overheidsbezuinigingen van 12 miljoen gulden bij culturele instellingen ongedaan te maken.

De rechtszaak die de Postcodeloterij aanspant om de cultuurloterij van de Staatsloterij tegen te houden en haar voorstel voor een nieuw eigen loterijspelletje illustreren het klimaat van concurrentie tussen de verschillende loterijen in Nederland. De Staatsloterij is vorig jaar door het ministerie van Financiën gevraagd een cultuurloterij te organiseren. De Staatsloterij heeft deze loterij, beter bekend als de Verjaardagsloterij, inmiddels in de startblokken staan en hoopt het advies van het college van toezicht op de kansspelen binnenkort te krijgen, zodat ze begin volgend jaar met de nieuwe loterij kan beginnen - een wekelijk kansspel met als lotnummer ondermeer de eigen geboortedatum.

De Postcodeloterij is jaloers dat aan haar niet is gevraagd een cultuurloterij te organiseren. Zo vaak komt het immers niet voor dat bestaande loterijen toestemming krijgen voor uitbreiding van het spelaanbod in deze zo sterk gereguleerde markt van kansspelen. Staatsecretaris Schmitz (Justitie) gaf vorig jaar nog te kennen voorlopig geen nieuwe vergunningen af te willen geven voor loterijen.

Volgens de Postcodeloterij heeft het ministerie van Financiën laten weten dat de Verjaardagsloterij een “productinnovatie” is van de Staatsloterij en dat daarom geen nieuwe vergunning nodig is. De Postcodeloterij ziet in deze verklaring aanleiding om naar de rechter te stappen. “Wij beschouwen dat als een besluit van de overheid om de Verjaardagsloterij het groene licht te geven en gaan daar nu bij de bestuursrechter bezwaar tegen aan tekenen”, aldus Van der Giessen. “Een dergelijk bezwaar heeft opschortende werking, zodat de Staatsloterij alle voorbereidingen voor de Verjaardagsloterij moet staken.”

De Postcodeloterij verwacht van haar nieuwe loterijspelletje een bruto jaaromzet van 100 miljoen gulden en een netto opbrengst van 60 miljoen voor culturele instellingen. “Aanmerkelijk meer dan de 12 miljoen van de Verjaardagsloterij”, aldus Van der Giessen.

De Postcodeloterij noemt haar nieuwe spelletje de 'Geluksdagloterij'. Deze vertoont veel overeenkomsten met de Verjaardagsloterij. Het lotnummer bij de Geluksdagloterij is de datum van een belangrijke 'geluksdag' (“de trouwdag, de dag van een dienstjubileum, de geboortedag van een kind”) aangevuld met twee letters. De Staatsloterij verklaarde vanochtend in een eerste reactie de Geluksdagloterij “weinig origineel” te vinden. “En we gaan er van uit dat we conform onze opdracht begin januari van start gaan met Verjaardagsloterij.”