Politieke partijen

“Op het moment dat grote partijen zich dynamisch ontwikkelen, en dat heeft de PvdA de laatste jaren gedaan, neemt de raison d'être van andere partijen af” beweert PvdA-fractievoorzitter Wallage bij de presentatie van het nieuwe PvdA-programma (NRC Handelsblad, 6 oktober). Heerlijk. Hij beweert bijna dat D66 noodzakelijk is om de PvdA te leren partijprogramma's over te schrijven.

    • P. Belt