Midden-Oosten

Ronny Naftaniel zegt in NRC Handelsblad van 26 september dat een bemiddelaarsrol voor de EU in het conflict tussen Israel en de Palestijnen niet is weggelegd. De EU zou geen diplomatiek gezag hebben verworven door haar weifelende optreden in Bosnië en geen militaire macht hebben om haar gezag af te dwingen.

Is dit een goed argument? De EU heeft traditioneel goede banden met het Midden-Oosten, zowel met Israel (Nederland en bijvoorbeeld Denemarken) en met de Arabische landen (bv. Frankrijk en Spanje). Militaire macht is in deze situatie niet een vereiste en misschien zelfs contra-productief. Het lijkt mij in ieder geval een scheve redenatie door te veronderstellen dat de VS deze bemiddelaarsrol beter zouden kunnen vervullen dan de EU. De VS staan in het Midden-Oosten niet bepaald als onpartijdig bekend. De VS steunen Israel ieder jaar met 3 miljard dollar en dan hebben wij het nog niet over de diplomatieke steun van de VS aan Israel in de VN.

Inmiddels moge ook genoegzaam bekend zijn dat er in de VS een sterke pro-Israel lobby bestaat waar de Amerikaanse politiek zich kennelijk moeilijk aan kan onttrekken.

De EU zou volgens mij een welkome balancerende factor kunnen vormen in het in groot gevaar verkerende vredesproces tussen de Palestijnen en Israel.