Kamer met Sorgdrager eens over weigeryup

DEN HAAG, 9 OKT. De Tweede Kamer steunt minister Sorgdrager (Justitie) in haar benadering van de zogenoemde 'weigeryuppen'. Dienstweigeraars wordt niet collectief gratie verleend. Elk geval van dienstweigering wordt in principe individueel in handeling genomen, aldus de minister.

Minister en Kamer spraken elkaar gisteren tijdens een door het CDA aangevraagd overleg over de weigeryuppen, dienstweigeraars die om economische redenen niet hun dienstplicht wilden vervullen. De dienstplicht is inmiddels afgeschaft.

Van de zeven maanden celstraf die nu voor deze weigeryuppen de gangbare strafmaat is, kunnen er zes worden omgezet in maatschappelijke dienstverlening. De ene resterende maand dient gewoon te worden uitgezeten. Een celstraf van zes maanden kan in zijn geheel worden omgezet in 240 uur dienstverlening, een van zeven maanden niet.

PvdA en D66 menen echter dat een gevangenisstraf na het afschaffen van de dienstplicht een achterhaalde sanctie. Sorgdrager riep als hoofd van het openbaar ministerie in juli dit jaar de toorn van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) over zich af door tegen een uitspraak van de militaire rechtbank te Arnhem in een dienstweigeraar een werkstraf te geven voor de zes resterende maanden die hij nog moest zitten.

Volgens de NVvR misbruikte de minister de Gratiewet en ondermijnde zij daarmee het rechterlijke gezag. De minister ontkende ook de straf van maatschappelijke dienstverlening te gebruiken om het probleem van het cellentekort op te lossen.

Het voorstel van Dittrich (D66) en Zijlstra (PvdA) om de celstraf en dienstverlening om te zetten in een boete was volgens Sorgdrager niet haalbaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen zou volgens de minister een boete van ongeveer 20.000 gulden opgelegd kunnen worden.