Hezbollah doodt twee soldaten Israel

TEL AVIV, 9 OKT. Hezbollah-strijders hebben gisteren zonder zelf verliezen te lijden twee Israelische soldaten in Zuid-Libanon gedood.

Bij een reeks incidenten tussen Hezbollah, het Israelische leger en het “Zuid-Libanese leger” werden in totaal negen soldaten, onder wie zes Israeliërs, gewond. Sedert begin dit jaar zijn in Libanon 37 Israelische soldaten gesneuveld.

Bij een van de incidenten werden Israelische militairen in een verlaten huis op nauwelijks driehonderd meter van de grens met Israel een uur lang onder vuur genomen. Het Israelische opperbevel maakt zich niet alleen zorgen over de moed van Hezbollah-strijders zo dicht bij de Israelische grens te opereren, maar ook over het onordelijke gedrag van de Israelische soldaten gisteren. Ook neemt op het Israelische militaire hoofdkwartier de ongerustheid toe over de steeds betere militaire uitrusting van Hezbollah en hun verbluffend inzicht in Israels militaire tactiek.

Israelische militaire commentatoren herinneren eraan dat Hezbollah wordt getraind door in Iran opgeleide militaire instructeurs. Ten tijde van de sjah speelden Israelische militaire instructeurs een belangrijke rol in de opleiding van het Iraanse leger. Deze Israelische militaire kennis is overgedragen aan Hezbollah. Het Israelische leger wordt in Zuid-Libanon, volgens militaire analisten, dan ook met zijn eigen tactiek bestreden.

Bovendien blijkt de Hezbollah-inlichtingendienst diep in de door Israel gecontroleerde “veiligheidszone” in Zuid-Libanon te zijn geïnfiltreerd waardoor de verplaatsing van de Israelische strijdkrachten en hun posities bekend zijn. Dat verklaart de soms buitengewoon nauwkeurige beschietingen van Israelische stellingen in Zuid-Libanon door Hezbollah met mortieren en zelfs artillerie.

Hezbollah heeft de verantwoordelijkheid voor de acties tegen het Israelische leger en het onder Israelische controle staande “Zuid-Libanese leger” op zich genomen. Hezbollah-woordvoerders zeiden dat de aanvallen werden uitgevoerd om de dood van Hadi Nasrallah, de zoon van sjeik Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, te wreken. Deze werd onlangs in Zuid-Libanon gedood in een treffen tussen een Israelische patrouille en een Hezbollah-eenheid.

Ondanks het traumatisch effect van het snel stijgende Israelische verliescijfer in Libanon op de Israelische bevolking weigert premier Benjamin Netanyahu unilateraal terugtrekken van het leger uit Libanon te overwegen. De militaire inlichtingendienst steunt hem. Terugtrekken zou volgens de militairen leiden tot verplaatsing van de strijd naar Israel zelf.