Geen onderzoek naar cijfers over groei van Schiphol

DEN HAAG, 9 OKT. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer naar de vraag of minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) twee jaar geleden de juiste prognoses over de groei van Schiphol heeft gehanteerd. GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller had de Kamer om een dergelijk onderzoek gevraagd.

Dat bleek gisteren in een debat in de Tweede Kamer. Sinds 1995, toen kabinet en Tweede Kamer de huidige milieugrenzen van Schiphol vaststelden, groeit de luchthaven veel sneller dan verwacht. Schiphol-topman Smits zei enkele maanden geleden dat ook in 1995 al bekend was dat Schiphol in de jaren daarna explosief zou groeien. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat besloot volgens Smits echter 'oude' cijfers over de groei van Schiphol te hanteren, om verdere vertraging van de besluitvorming over de bouw van een vijfde baan op Schiphol te voorkomen.

Vanuit de Tweede Kamer kwamen de afgelopen maanden vragen over de groeicijfers van Schiphol die het kabinet in 1995 hanteerde. Maar gisteren bleek dat D66, VVD en PvdA er niet voor voelen dat deze vragen resulteren in een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer. Jorritsma herhaalde gisteren dat er geen sprake van was dat de Kamer in 1995 informatie was onthouden.

Het ministerie koos twee jaar geleden voor een “middenscenario” voor de groei van Schiphol, zo zei Jorritsma. Dit scenario leek twee jaar geleden realistisch. “Als de economische ontwikkeling in Nederland een beetje rustiger was geweest, zou het leven een stuk simpeler zijn geweest.”

Jorritsma zegde de Kamer wel toe dat zij het Centraal Planbureau (CPB) zal vragen te onderzoeken in hoeverre de groeimodellen voor Schiphol die het CPB hanteert, nog voldoen.

Het kabinet besloot vorige week vrijdag dat Schiphol de rest van dit jaar de wettelijke geluidsgrenzen mag overschrijden. De rechter in Amsterdam zou vanmiddag uitspraak doen in een kort geding dat de milieubeweging tegen de overheid en het bedrijfsleven op Schiphol had aangespannen. Inzet van dat kort geding is de vraag of het kabinet overschrijding van de wettelijke geluidsnormen mag 'gedogen'.