Fraude bij gebrekkige afstemming

AMSTERDAM, 9 OKT. Een gebrekkige afstemming tussen registratiesystemen bij de sociale dienst, de belastingdienst, het bevolkingsregister en het gemeenschappelijk administratiekantoor (GAK) werkt fraude in de hand. Dat concludeert het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam in Amsterdam in een onderzoek naar documentfraude.

Bij een steekproef bracht het fraudeteam voor in totaal twee miljoen gulden fraude aan het licht. Het team onderzocht de gegevens van 938 personen uit het zogeheten NIG-bestand van de belastingdienst van Amsterdam. Dit bestand bevat de niet-identificeerbare gegevens van personen.

In 1994 ging het om gegevens van 22.000 personen. De grote bulk betrof echter eenvoudige administratieve fouten. Het fraudeteam selecteerde 938 gevallen waarvan het vermoeden bestond dat er sprake was van fraude. Dit werd na onderzoek bij 448 geconstateerd. Deze personen bleken bij belastingdienst of werkgevers valse persoonsgegevens zoals hun naam of sofinummer te hebben opgegeven. Daardoor konden ze ook een uitkering aanvragen.

Volgens wethouder J. van der Aa (Sociale Zaken), voorzitter van de stuurgroep van het fraudeteam, is de gebrekkige afstemming “een bron van fraude”. Hij noemt het een tekortkoming van de Wet op de Identificatieplicht, die sinds 1994 van kracht is, dat aan een overtreding door werknemers of werkgevers geen sanctie verbonden kan worden.