Binnenlandse consumptie blijft hoog

VOORBURG, 9 OKT. De binnenlandse consumptieve bestedingen van gezinnen blijven op een hoog niveau. In juli was er zelfs sprake van een toename met 4 procent ten opzichte van juli 1996. Na januari is dat de sterkste stijging van dit jaar.

De stijging over de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg gemiddeld 3,1 procent. Daarmee ligt de toename van de consumptieve bestedingen in dezelfde orde van grootte als vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert een trendbreuk met het verleden, toen de groei van de binnenlandse consumptieve bestedingen niet hoger was dan 2 procent.

Vooral de uitgaven aan duurzame goederen stegen met 8 procent fors. Stijgingen van deze grootte zijn volgens het CBS betrekkelijk zeldzaam. De groei over de eerste zeven maanden bij deze bestedingscategorie is bijna 5 procent gemiddeld. Een dergelijk percentage is na de hoogconjunctuur van 1990 en 1991 niet meer voorgekomen.

Het CBS benadrukt dat de aanhoudend stevige stijging van de consumptie een solide fundament vormt voor aanhoudende economische groei. Het gaat hier om een sector waar momenteel per jaar ongeveer 400 miljard gulden in omgaat. Een toename van de consumptie met 3 procent betekent dan ook een bestedingsimpuls van 12 miljard gulden. (ANP)