Bekeerlingen

De stelling van Max Pam dat 'bekeerlingen' altijd gebrek aan humor hebben lijkt mij een onhoudbare stelling die ik later zal illustreren. Maar dat 'bekeerlingen' er nooit bij zullen horen lijkt mij magistraal tegengesproken door de bekeerling Augustinus met onder andere zijn leer over de sacramenta voor de catechumenen.

De 'bekeerling' Chesterton merkte eens op dat een geheelonthouder heel anders naar een dranklokaal kijkt dan de alcoholist. Deze humor lijkt mij echte humor die niet 'op de man speelt' zoals Pam, kardinaal Alfrink laat doen in NRC Handelsblad van 3 oktober. Maar het is natuurlijk een kwestie van standpunt bepalen.

    • C.G. Hoogland