AEX-Index

Op 3 oktober is een voorpagina-artikel gewijd aan de gevolgen van de EMU voor het Damrak. Met veel aplomb wordt aangekondigd dat de AEX-index bij de invoering van de euro niet zal worden omgerekend. Een plotselinge halvering van de index zou beleggers immers in verwarring kunnen brengen. Een virtuele beurskrach is afgewend en beleggend Nederland kan een zucht van verlichting slaken!

Welnu, ik ben óók opgelucht. De AEX-index luidt namelijk in punten en niet in guldens (net als het consumenten prijsindexcijfer en de meeste andere indices). Het delen van de AEX-index door de waarde van de euro in guldens staat gelijk aan het delen van oogappels door stoofperen en dat levert zelfs geen appelmoes op.

Ik neem aan dat het bestuur van de AEX niet verblind is door de afgelopen beurshausse en dat men koersen in guldens blijft delen door koersen in guldens, en koersen in euro's door koersen in euro's. Ik ben geen beursprofeet, maar de overgang op de euro betekent in elk geval géén belemmering voor een verdere opmars van de AEX-index.