Aanpassen aan samenleving; VVD: minder vreemdelingen hier toelaten

DEN HAAG, 9 OKT. De VVD wil minder vreemdelingen tot Nederland toelaten. Migranten die al in Nederland woonachtig zijn, moeten zich aanpassen aan de Nederlandse samenleving en zich zoveel mogelijk de Nederlandse cultuur eigen maken.

Dit schrijven de liberalen in een vanochtend verschenen nota over immigratie en integratie. De nota gaat onderdeel uitmaken van het verkiezingsprogramma van de VVD.

De partij pleit voor een evenrediger verdeling van asielzoekers over de lidstaten van de Europese Unie. In een toelichting vanochtend bekritiseerde het Tweede-Kamerlid Rijpstra met name de houding van Frankrijk. “Het kan niet zo zijn dat één land de grenzen sluit en tegen de andere landen zegt: 'neemt u het maar over'.” Rijpstra wees erop dat Duitsland en Nederland relatief meer asielzoekers opvangen dan andere EU-landen.

Landen die hun eigen onderdanen weigeren terug te nemen, mogen geen financiële hulp uit Nederland meer ontvangen, schrijft de VVD. De afgelopen weken onstond commotie over uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp in Lheebroek. Volgens een van de oprichters van het kamp, de interkerkelijke stichting Inlia, weigert een aantal landen deze asielzoekers terug te nemen.

Vluchtelingen die zonder papieren in Nederland aankomen en asiel aanvragen, moeten zèlf aantonen dat ze gedwongen waren zonder paspoort te vluchten, vindt de VVD. Daarnaast moet de duur van een tijdelijke verblijfsvergunning worden uitgebreid naar vijf jaar. Nu kan een asielzoeker na drie jaar een permanente status krijgen. “In die vijf jaar”, zo schrijven de Kamerleden en opstellers van de nota Kamp en Rijpstra, “kan de asielzoeker worden teruggezonden als de situatie in het land van herkomst gestabiliseerd is.”

Mensen zonder een verblijfsvergunning, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, moeten worden opgesloten of krijgen “vrijheidsbeperkende maatregelen” opgelegd. Daartoe moeten speciale centra worden opgericht, want de VVD wil voorkomen dat niet-criminele illegalen in huizen van bewaring bij criminelen worden opgesloten.

De VVD wil ook de gezinshereniging en -vorming beperken. Zo mogen migranten onder de 23 jaar met een gesubsidieerde Melkert-baan niet langer een partner uit het buitenland trouwen. Zo willen de liberalen de jongeren ertoe bewegen een 'echte' baan te zoeken. Voor Antillianen en Arubanen moet een toelatingsregeling komen.

Allochtonen moeten zich aanpassen. “De Nederlandse cultuur moet het bindende element van de Nederlandse samenleving blijven”, schrijft de VVD. Maatregelen van de overheid mogen niet langer minderheden bevoordelen.