Website

Sinds 1 oktober verzorgt de Sdu REGELmaat, een site over regelgeving met de jongste nummers van het Staatsblad, het Tractatenblad en de Regelgeving Staatscourant. Daarnaast zijn er te vinden Algemeen verbindendverklaringen van CAO's, CAO-bepalingen, verdragen en Onderwijsregelgeving. De gebruiker kan met REGELmaat een persoonlijk profiel maken, waarmee relevante stukken automatisch worden geselecteerd.

http://regelmaat.sdu.nl