VS: Irak schendt vliegverbod weer

WASHINGTON/ BAGDAD, 8 OKT. De Verenigde Staten hebben gisteren Irak beschuldigd van schending van van de No-fly zones in het noorden en zuiden van het land en gewaarschuwd dat verdere schendingen zonder meer door de geallieerden zullen worden afgestraft. De waarschuwing, verwoord door Nationaal Veiligheidsadviseur Sandy Berger en het Pentagon, komt temidden van klachten over het Iraakse gebrek aan medewerking aan VN-inspecteurs die de Iraakse massa-vernietigingswapens moeten ontmantelen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben Iraakse vliegtuigen de laatste tijd bij herhaling weer de na de Golfoorlog van 1991 door de geallieerden afgekondigde No-fly zones geschonden. Een woordvoerder van het Pentagon verklaarde dat de geallieerden - de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië - vastbesloten zijn het aan Irak opgelegde vliegverbod te handhaven. De Amerikaanse luchtpatrouilles in het gebied zijn daarom ook opgevoerd.

Daarbij onderstreepte de woordvoerder dat het Amerikaanse besluit van vorige week om het vliegdekschip Nimitz versneld naar de Golf te sturen “een signaal” was aan het adres van Irak. Vorige week werd deze maatregel nog verklaard als boodschap aan Iran, nadat Iraanse vliegtuigen legerkampen van de gewapende Iraanse verzetsbeweging Mujahedeen-Khalq in het Iraakse grensgebied met Iran hadden gebombardeerd. Zegslieden op het Pentagon menen dat de Iraakse president Saddam Hussein de Iraanse actie gebruikt om zelf het vliegverbod weer eens op de proef te stellen.

Leden van de Veiligheidsraad van de VN reageerden intussen voorzichtig op beschuldigingen van VN-inspecteurs dat Irak belangrijke informatie over zijn verboden biologische-wapenprogramma achterhoudt en in het algemeen de inspecteurs in hun werk hindert. De Raad zal waarschijnlijk volgende week het desbetreffende rapport van de Speciale VN-commissie voor Irak (UNSCOchaldeM) behandelen. Diplomaten in New York verwachtten dat Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers in de tussentijd de andere leden van de Veiligheidsraad peilen over extra sancties tegen Irak. Afgelopen juni was daarvoor nog niet voldoende draagvlak. Het is aan de andere kant wel duidelijk dat er deze maand ook geen sprake is van intrekking van de bestaande sancties tegen Irak, waarvoor Bagdad, met een mate van steun van China, Rusland en Frankrijk, ijvert.

De Iraakse vice-premier Tareq Aziz heeft UNSCOM ervan beschuldigd een crisis te hebben gefabriceerd met het oog op de publicatie van het periodieke rapport aan de Veiligheidsraad. Volgens Tareq Aziz worden de sancties, waaronder een volledig handelsembargo, alleen gehandhaafd om de wederopbouw van Irak tegen te gaan, niet omdat Bagdad niet zou hebben meegewerkt aan de ontmanteling van zijn massa-vernietigingswapens. (AFP, Reuter, AP)