Twist bij D66 over groei economie

DEN HAAG, 8 OKT. De voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van D66 heeft opgesteld, Michel van Hulten, is een campagne begonnen om dat programma op een belangrijk punt te wijzigen. Het streven naar 3 procent economische groei per jaar moet eruit, vindt Van Hulten die ook kandidaat-Kamerlid is.

In een vraaggesprek met het partijorgaan De Democraat, dat vandaag verschijnt, roept Van Hulten op tot een discussie over milieu en economie, die tot gevolg moet hebben dat het gewraakte punt door de leden wordt geamendeerd.

Over de bewuste paragraaf 10, waarin staat dat 3 procent groei nodig is om de doelstellingen van het programma te verwezenlijken, is al maanden gediscussieerd. Ondanks aandringen van bewindslieden en Kamerfractie hielden de programmaschrijvers het streefcijfer eruit, zo vertelt Van Hulten desgevraagd, todat zij tijdens beraad in het weekeinde van 6 en 7 september alsnog zwichtten voor de aanhoudende druk. In de media waren toen al berichten verschenen over strijd binnen D66 over het programma.

“Reken erop dat wij dit punt nog aan de orde gaan stellen, het laatste woord is aan de leden”, zo heeft Van Hulten toen al meteen gezegd. In een brief aan de partijtop heeft hij dat nog eens bevestigd. Kort daarna heeft hij het vraaggesprek aan De Democraat gegeven.

De partijleiding heeft volgens hem geen bezwaar tegen de discussie: “Een artikel in het partijblad wordt niet afgedrukt zonder dat de partijtop dat weet.”

Het bezwaar van Van Hulten richt zich tegen de 'ongeclausuleerde' economische groei. De 3 procent uit de opgedrongen paragraaf 10 is volgens hem onverenigbaar met de wel door hem gesteunde paragraaf 14. Daar staat: “Niet de milieunormen die voor de economie het beste uitkomen moeten gelden, maar de normen die voor het milieu noodzakelijk zijn.”