Turkse regering kiest niet langer voor populisme

De nieuwe Turkse regering neemt na jaren afstand van wanbeleid en populisme. Volgens de werkgevers zijn de autoriteiten eindelijk op de goede weg.

ANKARA, 8 OKT. In Turkije is gematigd optimistisch gereageerd op de economische plannen van de minderheidsregering van de liberale premier Mesut Yilmaz om de komende drie jaar de chronisch te hoge inflatie van 90 procent terug te brengen tot 3 procent. Om dat te bereiken zal de broekriem de komende tijd verder moeten worden aangehaald.

Yilmaz laat hiermee impliciet weten dat Turkije - zoals het er nu naar uitziet - volgend jaar niet naar de stembus gaat, zoals eerder was aangekondigd.

TUSIAD, de invloedrijke organisatie van de grootste ondernemers in Turkije, verklaarde gisteren in haar driemaandelijkse rapport dat “de regering op de goede weg zit”. Volgens TUSIAD is het haalbaar de inflatie volgend jaar al tot 50 procent terug te dringen. Anderen betwijfelen of het snelle tempo waarin de regering dat gestalte denkt geven wel realistisch is.

Yilmaz kwam deze zomer aan de macht, nadat de regering onder leiding van de religieus-fundamentalistische Welvaartspartij door het leger tot aftreden was gedwongen uit angst voor een verdere islamisering van het land. De leider van Moederlandpartij heeft de steun van een kleine conservatieve Partij en de Democratische Linkse Partij, die samen een minderheidsregeringvormen. Vanuit het parlement wordt de regering gesteund door de Republikeinse Volkspartij.

De ondernemerswereld, met name in Istanbul, benadrukte vorige maand op de Turkije-ontmoeting van het World Economic Forum in Istanbul, dat de regering Yilmaz voor de moeilijke keus stond om ofwel een populistische verkiezingspolitiek te ontwikkelen ofwel te kiezen voor economische maatregelen op middellangere termijn. Hun voorkeur ging uit naar ingrijpende economische hervormingen.

Economische en financiële deskundigen in Turkije menen dat de taak van Yilmaz wordt bemoeilijkt door het feit dat het buitenlandse imago van het land in het afgelopen jaar is geschonden als gevolg van de regeerperiode van de religieus-fundamentalistische Welvaartspartij, die het land van het Westen probeerde weg te laten drijven. Het beeld van de internationale ondernemerswereld en financiële instituties als het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank is dat Turkije beslist een groeimarkt is met een belangrijk achterland, maar dat het land moeilijke tijden doormaakt als gevolg van het economische wanbeleid in de afgelopen jaren en de politieke instabiliteit.

De inflatie is inmiddels de 90 procent op jaarbasis gepasseerd, buitenlandse investeringen lopen terug, het handelstekort wordt voor dit jaar op 21 miljard dollar geraamd en het begrotingstekort zal naar verwachting 15 miljard dollar bedragen. Als gevolg hiervan wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter, wat als een belangrijke reden wordt aangemerkt voor de groeiende populariteit van de islamitische politiek.

De opdracht waarmee Yilmaz aan de macht kwam is om het land economisch en politiek weer gezond te maken. Daarbij moet hij uitkijken dat de zwaarste lasten niet opnieuw op de schouders van de minst draagkrachtigen worden gelegd, zoals in het verleden. Volgens staatsminister Isin Celebi, verantwoordelijk voor de economie, worden ambtenaren, gepensioneerden en arbeiders de komende jaren juist beschermd en houden hun salarissen tenminste gelijke tred met de inflatie.

Het IMF, waarvan momenteel een delegatie op bezoek is in Turkije, dringt al geruime tijd aan op een stabiliseringsprogramma dat tenminste uitgaat van hervormingen op het gebied van de belastingen en de sociale zekerheid en versnelde uitvoering van de privatiseringsprogramma's die al zeker tien jaar op stapel staan. Turkije wordt nu vooral op de been gehouden door de grijze economie, die op de helft van de officiële economie wordt geraamd.