Toezegging staatssecretaris; Onderzoek naar dossiers asielzoekers

DEN HAAG, 8 OKT. Justitie gaat nog één keer de dossiers onderzoeken van de uitgeprocedeerde asielzoekers die in een tentenkamp in Drenthe verblijven. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) zegt op die manier iedere twijfel te willen uitsluiten.

Schmitz heeft dit gisteren de Raad van Kerken en de interkerkelijke stichting Inlia toegezegd. De bewindsvrouw benadrukte gisteren in de Tweede Kamer dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet onzorgvuldig heeft gehandeld.

De kerken richtten drie weken geleden een tentenkamp in voor asielzoekers wier asielaanvraag zowel door Justitie als door de rechter is afgewezen, waarna de overheid hen op straat heeft gezet.

Gedurende het nieuwe onderzoek zal de overheid geen opvang bieden aan de bewoners van het tentenkamp in Lheebroek. “Dat zou impliceren dat de IND toch onzorgvuldig heeft gehandeld”, aldus de staatssecretaris.

Op aandringen van het Tweede-Kamerlid Rouvoet (RPF) zei Schmitz wel “het niet uitgesloten te achten tot een andere conclusie te komen”. Bestaat er twijfel, dan kan de tentbewoner terugkeren naar een asielzoekerscentrum.

De Tweede Kamer steunde de staatssecretaris gisteren, met uitzondering van GroenLinks. Deze partij vindt het onverantwoordelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten.

Ook kondigde Schmitz gisteren de oprichting van een kleine commissie aan. Deze zal de criteria onderzoeken, aan de hand waarvan de IND beslist of een asielzoeker niet wil meewerken aan zijn uitzetting. De overheid biedt uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren mee te werken, uiteindelijk geen onderdak meer. Afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat er oorlog woedt, krijgen wel opvang. De commissie zal binnen vier tot zes weken uitspraak moeten doen. De Raad van Kerken en Vluchtelingenwerk mogen een lid voordragen.

De vier grote partijen ondersteunden het beleid dat uitgeprocedeerde asielzoekers die weigeren mee te werken, geen onderdak meer krijgen. “Bieden we permanente opvang, dan kunnen we net zo goed de hele asielprocedure afschaffen”, aldus Kamerlid Dittrich (D66).

De fracties in de Tweede Kamer wilden de acties van kerken niet veroordelen. Wel vroeg het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) zich af “waar de kerken de pretentie en het morele recht vandaan halen om zich buiten de rechtsstaat te plaatsen”. Hij erkende dat de kerken met hun actie niet de wet hebben overtreden.