T. van der Putte

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft voor directeur-generaal T. van der Putte geen plaats meer op haar ministerie. Hij stapt 31 december op. Zijn vertrek is een gevolg van het kritische rapport dat het adviesbureau Twijnstra Gudde deze zomer over het ministerie uitbracht. Daarin was onder andere sprake van het niet goed functioneren van de ambtelijke top.

Op 1 mei 1996 was Van der Putte (53) overgestapt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar VVWS. Op Sociale Zaken was Van der Putte plaatsvervangend secretaris-generaal onder H. de Maat-Koolen. Deze werd op 1 november 1995 secretaris-generaal op VWS. De Maat-Koole legde op 1 augustus haar functie neer nadat zij met de resultaten van het onderzoek van Twijnstra Gudde was geconfronteerd. Van der Putte en De Maat-Koole waren benoemd in de vier-koppige bestuursraadvan het ministerie. Deze is inmiddels door Borst afgeschaft en vervangen door het meer gebruikelijke bestuursmodel. Daarin opereert de secretaris-generaal als hoofd van het ambtelijk apparaat en worden de beleidsterreinen geleid door een directeur-generaal. Onlangs werd R. Bekker per 1 januari benoemd tot secretaris-generaal. Hij werkt nu bij Twijnstra Gudde en vervulde eerder ambtelijke functies.