Reductie ammoniak in gevaar

DEN BOSCH, 8 OKT. Een veehouder die zich bezighoudt met intensieve veehouderij en die door de bouw van een milieuvriendelijke stal minder ammoniak uitstoot, mag de daarmee behaalde milieuwinst omzetten in meer dieren. Dat is het oordeel van de Raad van State in een geding dat was aangespannen door een pluimveehouder uit het Limburgse Sevenum.

Door deze uitspraak dreigen de provinciale ammoniakreductieplannen (arp's) te sneuvelen. De plannen, die de provincies Noord-Brabant en Limburg met het boerenbedrijfsleven maar ook met de milieuorganisaties overeenkwamen, beogen een extra reductie van de ammoniak. In deze arp's was overeengekomen dat uitbreiding van het aantal dieren op de ene plaats, op een andere plaats in een van de beide provincies gepaard moest gaan met het intrekken van een gelijkwaardige vergunning.

De Raad van State is evenwel van mening dat de Interimwet ammoniak en veehouderij niet bedoeld is om de ammoniakemissie substantieeel terug te dringen, maar om een situatie van stilstand te realiseren. De arp's moeten volgens de Interimwet de uitstoot verminderen.

In Uden in Noord-Brabant speelt een zelfde geval als in Sevenum. Daarover buigt de Raad van State zich eveneens. De provincie Noord-Brabant meent dat er door de uitspraak van de Raad niet definitief een einde komt aan het ammoniakreductieplan. Volgens de provincie kent dit plan een zogenoemde salderingsplicht. Dat wil zeggen dat indien een veehouderij het aantal dieren binnen de vergunning uitbreidt, er elders in de provincie een vergunning moet worden ingetrokken. Volgens de Raad van State kan daarvan echter geen sprake zijn.

Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant kan de uitspraak “gevolgen hebben voor de uitvoering van het gezamenlijke beleid”. Noord-Brabant hecht groot belang aan deze zaak en heeft daaarom juridische bijstand ingeroepen van de Utrechtse hoogleraar milieurecht dr. C. Backes. “De beide provincies zien nog wel degelijk mogelijkheden om de Raad van State ervan te overtuigen dat de gekozen systematiek in het arp stand kan houden”, aldus de woordvoerder.