Rechter schorst boorvergunning NAM bij Ameland

LEEUWARDEN, 8 OKT. De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag deze winter geen proefboring uitvoeren naar aardgas bij Ballum op Ameland. De bestuursrechter in Leeuwarden schorste vanmorgen de vergunning die het ministerie van Economische Zaken de oliemaatschappij had verstrekt.

Het is de derde keer dat de rechter de minister terugfluit. In april en mei van dit jaar trok de bestuursrechter al vergunningen in voor vier proefboringen in de Noordzee en een in het noordelijk Waddengebied. De rechtbank oordeelde dat er “onomstotelijk negatieve milieu-effecten” zouden optreden.

De Waddenvereniging, die met negen natuurorganisaties beroep aantekende, is verheugd over de uitspraak. De NAM zegt “verbaasd en verbijsterd” te zijn.

De Leeuwarder bestuursrechter oordeelt dat de locatie op Ameland deel uitmaakt van de zes proefboorlocaties in de Noordzeekustzone die binnen de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (PKB) vallen. Het verlenen van de vergunning mist een “draagkrachtige motivering” en is onzorgvuldig genomen, vindt de rechter. Het doel van de PKB is de Waddenzee als natuurgebied te beschermen en te ontwikkelen. In dit gebied zijn ingrepen niet toegestaan, aldus de rechter, behalve bij een “zwaarwegend maatschappelijk belang”. Volgens de rechter heeft de NAM niet aannemelijk kunnen maken dat er een maatschappelijke noodzaak is om tot exploratie van de gasvoorraad over te gaan. Hij vindt dat de NAM de PKB Waddenzee onvoldoende heeft meegewogen en rekening had moeten houden met de effecten van elkaar opvolgende proefboringen in een gebied met een “natuurlijke dynamiek”.

P. de Cock van de Waddenvereniging is blij met de uitspraak. “De regering en het parlement moeten hun huiswerk overdoen.” Hij vindt gaswinning in de Waddenzee overbodig. “Directeur Verberg van de Gasunie gaf toe dat winning alleen een economische noodzaak heeft. Men wil nog snel geld verdienen.” De NAM noemt het “een ramp voor Nederland” als de totale gasvoorraad in de Waddenzee niet kan worden gewonnen.