OR negatief over plannen NS in streekvervoer

ROTTERDAM, 8 OKT. De ondernemingsraad van NS Reizigers heeft vanmorgen negatief geadviseerd over de plannen van de directie van het bedrijf voor een samenwerkingsverband met streekvervoerder Oostnet in de Achterhoek. De ondernemingsraad (OR) verzet zich niet tegen het idee van samenwerking op zich, maar wel tegen de vorm die de directie daarvoor heeft gekozen.

De directie wil een nieuwe BV oprichten. NS Reizigers en Oostnet zouden daarin aandeelhouder worden. In de adviesaanvraag is sprake van een mogelijke derde aandeelhouder, maar het is onduidelijk welke dat zou zijn. NS Reizigers heeft eerder dit jaar laten weten te streven naar minderheidsdeelnemingen in de nieuwe regionale vervoerbedrijven die zowel bus- als treinvervoer gaan verzorgen. De nieuwe BV zou het personeel in dienst moeten nemen en het materieel moeten kopen of leasen en verder als zelfstandig bedrijf moeten opereren.

Formeel stelt de OR zich op het standpunt dat de adviesaanvraag van de directie onvolledig is en dat daarom in dit stadium nog geen definitief advies kan worden uitgebracht. In die zin is de afwijzing een pro-forma afwijzing, maar uit de tekst ervan blijkt dat de OR duidelijke inhoudelijke bezwaren heeft tegen de plannen van de directie.

Het belangrijkste formele punt voor de OR is dat er nog geen politieke zekerheid bestaat over het openbaar vervoer in de Achterhoek en over concurrentie op het spoor in het algemeen. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft laten doorschemeren dat zij een nieuwe regio-BV in de Achterhoek ondershands een concessie zou willen verlenen voor het verzorgen van al het openbaar vervoer in die regio. Dit zou een van de experimenten zijn voor introductie van concurrentie en marktwerking in het openbaar vervoer. Een ondershandse gunning zou voor NS Reizigers en Oostnet aantrekkelijk zijn, want dan hoeven ze vooralsnog niet te concurreren met andere binnen- en buitenlandse vervoerbedrijven.

Formeel is er over die ondershandse gunning echter nog niets vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk over welke periode de concessie zich zou uitstrekken. De OR vreest dat dit slechts enkele jaren zou zijn, waarna het maar de vraag is of het nieuwe bedrijf erin slaagt de concessie te behouden als daarom met andere bedrijven moet worden geconcurreerd.

Daarbij is het vooral tegen de overgang van het personeel dat de OR zich verzet. De raad schaart zich daarmee achter het standpunt van de vakbonden. Afgelopen maandag strandde het overleg tussen NS Reizigers en de bonden over die nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio. Net als de bonden wil de OR dat het personeel vooralsnog in dienst blijft bij NS Reizigers en wordt gedetacheerd bij de nieuwe BV, en dat gedurende de hele concessieduur. Mocht daarna blijken dat het nieuwe bedrijf de concessie verliest, kan het personeel gewoon terug naar het moederbedrijf, aldus de OR. Binnen het grote NS-concern zouden er veel meer mogelijkheden zijn ander werk voor hen te vinden dan binnen het kleine regionale vervoerbedrijf. De directie voelt echter niets voor langdurige detachering.