OM wil geheim 'beurs-rapport' zien

ROTTERDAM, 8 OKT. Het openbaar ministerie in Amsterdam wil het geheime gedeelte van het Coopers & Lybrand-rapport over het beurstoezicht tussen 1989 en 1993 boven tafel te krijgen. Dat document, inclusief het niet-openbare deel, zou het OM te pas kunnen komen in een zaak die mogelijk wordt opgetuigd tegen de Vereniging voor de Effectenhandel, de rechtsvoorganger van de Amsterdam Exchanges (AEX).

Officier van Justitie H. de Graaff onderzoekt of de beurs in 1992 haar leden bewust heeft toegestaan de Wet toezicht effectenverkeer te overtreden. Hij heeft daartoe enkele betrokkenen in de affaire-Nusse Brink (NBC) ter oriëntatie al ondervraagd. Het commissionairshuis Nusse Brink ging in 1993 door malversaties op de fles. Het Openbaar Ministerie stelt in een reactie dat 'het niets heeft mee te delen over deze zaak'. Het bewuste rapport is in opdracht gemaakt van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en tot nu toe is alleen een geschoonde versie in de openbaarheid gekomen. De STE wil het geheime gedeelte achterhouden en zij beroept zich daarbij op haar verschoningsrecht als toezichthouder.

De Graaff verdenkt de vereniging en haar controlebureau ervan de leden - in dit geval commissionairs - te hebben aangezet effectentransacties te administreren en af te wikkelen zonder tussenkomst van de beursbank Kas-Associatie. Bepaalde leden zouden daardoor een bankfunctie hebben vervuld door geld van cliënten te beheren, en dat was tegen de Wet toezicht effectenverkeer en tegen de Wet toezicht kredietwezen.

Dit element kwam al vorig jaar naar voren tijdens het strafproces tegen Rob Nusse en Eric Brink. Zo hield NBC bij MeesPierson risicovolle posities van klanten aan op een verzamelrekening onder eigen naam. Het controlebureau heeft dat oogluikend toegestaan. Bij het hoger beroep in de zaak Nusse Brink, dat eerder deze week een aanvang nam, beriep prof. drs. J. van Manen van Coopers & Lybrand zich op zijn geheimhoudingsplicht. De accountant was als getuige opgeroepen door de verdediging van Rob Nusse, maar het Gerechtshof heeft Van Manens beroep op zijn geheimhoudingsplicht voorlopig gerespecteerd.