Meer doorstroming en prestatieloon; Philips wil stelsel van flexibele banen

ROTTERDAM, 8 OKT. Elektronicaconcern Philips wil in Nederland naar een ander systeem van arbeidsvoorwaarden. Philips wil daarmee bereiken dat werknemers beter inzetbaar zijn en sneller doorstromen naar andere functies. Ook wil het concern een meer prestatiegerichte beloning invoeren.

Philips heeft de ideeën over een nieuw systeem van arbeidsvoorwaarden verwerkt in een discussienota voor een werkgroep employability. Behalve Philips zitten ook de Industriebonden FNV en CNV, de Unie en VHP Philips in deze werkgroep, die voorstellen moet leveren voor de nieuwe CAO. In de werkgroep, die voortvloeit uit afspraken in de huidige CAO, wordt bekeken hoe de werknemers van Philips beter kunnen worden ingezet. De vakbonden hebben er vooral belang bij werknemers de mogelijkheid te bieden hun eigen positie op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Philips wil toe naar een systeem waarbij de werkgever en de werknemer tevoren afspreken hoe lang iemand een bepaalde functie vervult. Evenals veel andere ondernemingen kampt ook Philips met het probleem dat een aantal werknemers binnen de organisatie op een bepaald moment vast komt te zitten. Suggesties dat Philips de huidige arbeidscontracten voor de 40.000 werknemers in Nederland wil vervangen, worden door de onderneming ontkend. “Die suggestie, dat wij 40.000 contracten door de papier-shredder zouden willen gooien, is pertinent onjuist”, aldus een woordvoerder van Philips. Volgens Philips gaat het op dit moment in de werkgroep alleen nog om ideeën.

Ook bestuurder P. Roctus van de VHP Philips stelt dat de werkgroep over employability nog geen concrete maatregelen heeft opgeleverd. “Het ziet er naar uit dat we het over het fundament van de discussie wel eens zijn. Dan gaat het om vragen als 'wat is employability, wat wil je ermee bereiken'. Daarmee moeten we nu verder.” Roctus verwacht dat de uitkomst van de discussie al zijn weerslag zal hebben op de komende CAO, maar dan zal het in zijn ogen om niet al te grote veranderingen gaan. “Op korte termijn praat je dan over zaken als meer variabele beloning, meer opleidingsdagen, meer taakstellingen voor het personeel.”

Op langere termijn zal Philips wel met meer ingrijpende maatregelen willen komen, denkt Roctus. Daarbij gaat het dan om een geheel andere manier van functiewaardering en van beloning. Roctus bevestigt dat Philips daarbij denkt aan een systeem waarbij de werknemer meer verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn prestaties en daarvoor ook de consequenties moet dragen, in de vorm van bijvoorbeeld minder salaris of een andere (lagere) functie. “Maar dat komt niet in deze komende CAO aan de orde. Eerst moet er een goed idee aan ten grondslag liggen. Dat is er nu nog niet.”