Kritiek op voorstel voor briefgeheim

Een meerderheid van de Tweede Kamer vreest dat de burger er niet beter van wordt als de Grondwet wordt aangepast aan de moderne communicatiemiddelen.

Het briefgeheim van de Grondwet wil het kabinet vervangen door een algemeen communicatiegeheim dat ook geldt voor fax, e-mail en dergelijke. Daarbij moet de verzender steeds duidelijk maken dat zijn elektronische brief geheim is. De meeste Kamerfracties vrezen dat dat lang niet altijd is te zien.

Alleen de rechter kan het briefgeheim ongedaan maken. Als een algemene bepaling gaat gelden, kan het communicatiegeheim worden geschonden door andere functionarissen, gezien de formulering in het wetsvoorstel: “Door of met machtiging van hen die daartoe bij wet zijn aangewezen.”

Brieven en telefoongesprekken zijn nu steeds geheim. Een PTT-ambtenaar die een telefoongesprek openbaar maakt of een brief openmaakt, kan rekenen op vervolging. De VVC-fractie vindt dat dit ook moet gelden voor andere telecommunicatiemaatschappijen.