Huisbezoek met taart ingezet tegen de werkeloosheid

De originele en goedkope aanpak door Amersfoort van de werkloosheid heeft de gemeente een prijs opgeleverd.

AMERSFOORT, 8 OKT. Zelden zal een prijs zo snel zijn toegekend. Maandag ontving de gemeente Amersfoort de Machiavelli-prijs voor overheidscommunicatie wegens haar plan ex-werklozen in te zetten om langdurig werklozen weer aan de slag te krijgen. Tijdens de prijsuitreiking bestond het project nog niet, want pas gisteren ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college van b en w.

De Machiavelli-stichting reikt sinds 1987 jaarlijks een prijs uit voor de meest opmerkelijke prestatie op het gebied van overheidscommunicatie. Vorig jaar was De Nederlandsche Bank winnaar, omdat haar communicatiebeleid heeft bijgedragen aan de solide naam van Nederland op financieel gebied. In 1993 ging de prijs naar de hoofdcommissarissen van politie in de vier grote steden voor de manier waarop zij aandacht vroegen voor een aantal maatschappelijke problemen.

Dit jaar stond het communicatiebeleid van de gemeenten inzake de werkeloosheid centraal. Uit veertien inzendingen waren Amersfoort, Rotterdam en Utrecht genomineerd. Rotterdam had een breed scala aan activiteiten gepresenteerd, waaronder een zogeheten road show voor ondernemers. Utrecht was kandidaat met een huis-aan-huis krant voor werkzoekenden. De jury verkoos het Amersfoortse plan wegens “de originele eenvoud, de individuele benadering van de doelgroep gekoppeld aan eigen verantwoordelijkheid en de lage kosten”. Het is een voorbeeld van een project dat “zonder uitzondering voor alle Nederlandse gemeenten kan functioneren”.

De gemeente Amersfoort wil ex-werklozen die nu in banenpools en Melkert-banen actief zijn huisbezoeken laten brengen aan langdurig werklozen. Men verwacht weinig heil van schriftelijke informatie om langdurig werklozen te bereiken. Onder het genot van taart moeten de bezoekers de werklozen proberen enthousiast te maken voor een gesubsidieerde baan. Ze kunnen met vier huisbezoeken maximaal honderd gulden bijverdienen. Werklozen die besluiten om een dag stage te lopen bij iemand in een banenpool of Melkert-baan ontvangen een premie van eveneens maximaal honderd gulden. Het streven is vóEÉr maart volgend jaar honderd langdurig werklozen te bezoeken en vijftig van hen weer aan de slag te krijgen. Het project kost 80.000 gulden.

Amersfoort behoort tot de steden met de laagste werkloosheid (7,6 procent) en het project 'collega gevraagd' is gericht op de “harde kern van mensen die je bijna de deur niet uit krijgt”, zegt een voorlichter van de gemeente. Amersfoort telt ruim negenhonderd langdurig werklozen. Het project is ook bedoeld als experiment om andere vormen van communicatie te toetsen, onderstreept de voorlichter. Een woordvoerder van de werklozenbond reageert gereserveerd. De bond betwijfelt of de mensen ook worden voorgelicht over de nadelen van gesubsidieerd werk.