Den Haag wil voor 800 miljoen investeren

DEN HAAG, 8 OKT. Den Haag wil de komende tien tot vijftien jaar een bedrag van 800 miljoen investeren om vijftienduizend banen te scheppen voor lager opgeleiden. Het gemeentebestuur richt zich daarbij met name op het ontwikkelen van bedrijfsruimten, het bevorderen van het toerisme en het verbeteren van de infrastructuur.

In Den Haag neemt, anders dan in andere grote steden, het aantal werklozen nog dagelijks toe. De stad telt op dit moment ongeveer 36.000 werklozen, van wie de meesten met een lage opleiding. “Het is zaak dat we nu fors investeren in de toekomst. Het alternatief is niets doen”, aldus wethouder Verkerk (Economische Zaken).

De gemeente zal voor de financiering van het 'Masterplan Stadseconomie' voor het grootste deel afhankelijk zijn van het rijk. Naar verwachting zullen de investeringen van in totaal 800 miljoen gulden ongeveer 170 miljoen gulden aan opbrengsten opleveren. De overige 630 miljoen moet van het rijk komen.

De overheid zal tientallen miljarden guldens uittrekken voor grootschalige projecten zoals de tweede Maasvlakte en de hogesnelheidslijn en voor het grote-stedenbeleid, maar onduidelijk is nog hoeveel geld het rijk overheeft voor de projecten in Den Haag.

Het Masterplan Stadseconomie richt zich op het verbeteren van gebieden in de stad die de afgelopen jaren zijn verwaarloosd. Zo zullen in het gebied achter het station Hollands Spoor - de Laakhaven West en de petroleumhaven - extra verdiepingen bovenop bestaande gebouwen moeten worden gezet. Volgens de gemeente zouden er extra impulsen voor stadswijken komen als bedrijfsruimten in woonwijken worden gevestigd.

Verder is toerisme volgens het gemeentebestuur een belangrijke sector waarin laagopgeleiden een baan kunnen vinden. De gemeente Den Haag wil van Scheveningen een badplaats maken die het hele jaar door publiek trekt. Om dat te verwezenlijken, wordt gedacht aan het bouwen van vakantieappartementen, het uitbreiden van horecagelegenheden en het ontwikkelen van nieuwe attracties.

Onvermijdelijk voor een versterking van de stadseconomie is volgens de gemeente een betere infrastructuur.

Zo zou de aan te leggen Randstad Rail passagiers van het Centraal Station naar Scheveningen moeten brengen. Dat kost ongeveer 1 miljard gulden. Daarnaast is er volgens de gemeente nog 600 miljoen gulden nodig voor andere verbeteringen om de stad beter bereikbaar te maken.