Correcties & Aanvullingen

Midden-Oosten

In het artikel Midden-Oosten vraagt om Europees initiatief (in de krant van woensdag 24 september, pagina 7) zijn bij de redactionele bewerking onder meer enkele zinnen geschrapt. De auteur, Robert Bosch, meent dat de betreffende passages van zijn artikel hierdoor verkeerd kunnen worden gelezen. In de gepubliceerde tekst stond: “Ondertussen begint het land meer en meer een extremistische religieuze staat te worden.” De originele tekst luidde: “Onder de huidige regering begint het land, hoewel het gelukkig nog niet zover is, meer en meer een extremistische religieuze staat te worden.”

Voorts schreef hij: “Vele Palestijnen, en niet alleen zij, vragen zich bijvoorbeeld af waarom joodse oorlogsslachtoffers steeds opnieuw financieel gecompenseerd moeten worden, terwijl de Palestijnen tot dusverre nimmer voor hun bezitsverlies in de veertiger jaren zijn gecompenseerd.” In de originele tekst stond hierachter de toevoeging: “Deze vragen ingegeven door frustraties zijn potentieel gevaarlijk en dienen voorkomen te worden.”

Auteur Bosch hecht eraan te onderstrepen dat zijn artikel slechts bedoeld was die Israeliërs die zich in de steek gelaten voelen, een steun in de rug te geven. Zij verwonderen zich over het feit dat dezelfde personen die Rabins moed en inzicht loofden en prezen, nu de man die tijdens zijn verkiezingscampagne van vorig jaar bezworen heeft Rabins werk te zullen afbreken, zonder meer in hun armen sluiten.

Foto's

De foto van Charles Rosen (in de krant van maandag 6 oktober, pagina 8) werd niet gemaakt door Roger Smeets maar door Roger Cremers. De foto van de zeehond met antenne (in de krant van zaterdag 4 oktober, pagina 8) werd niet gemaakt door Robert Bos maar door Robert Vos.