Verhuizing Philips

Het redactioneel commentaar in NRC Handelsblad van 23 september over de verhuisplannen van Philips was in mijn ogen al te tendentieus en pro-Hollands-vinciaal. Meteen de titel al: Philips komt. Een krant die dat schrijft redeneert onmiskenbaar vanuit een randstedelijk perspectief.

Zou zij zich enigszins vereenzelvigen met de provincie Noord-Brabant, - hetgeen ik niet van haar verlang - dan had er gestaan: Philips gaat. Zou zij zich geplaatst hebben op een nationaal standpunt - hetgeen ik van haar verwacht -, dan had zij geschreven: Philips verhuist.

Ook overigens was het artikel doortrokken van een 'stormachtige' lyriek die slechts één boodschap uitzond: de 'in-hart-en-nieren provinciale' elektronica-gigant heeft eindelijk het mondiale licht gezien en Amsterdam ontdekt als ware toegangspoort daartoe. In de buurt zitten van 'een dynamisch financieel-economisch centrum' is - behalve voor Boonstra - kennelijk ook voor NRC Handelsblad de belangrijkste voorwaarde voor een goede oriëntatie op ondernemerschap in de volgende eeuw. Is echter - om maar wat te noemen - een vergroting van de geografische en psychologische afstand tussen de top en de werkvloer niet evenzeer een aspect waarvan de consequenties terdege overwogen moeten worden? Onthullend voor de randstedelijke blikvernauwing van de commentaarschrijver - en daarom teleurstellend voor mij als zuidelijk NRC-lezer - was tenslotte de allerlaatste zin, waarin hij - gebruik makend van Boonstra als marionet - niet alleen Ajax boven PSV verhief maar er ook blijk van gaf niet te weten dat het Philips Ontspannings Centrum al jaren geleden is gesloopt.