'V-raad moet Iraakse medewerking eisen'

NEW YORK, 7 OKT. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet erop staan dat Irak meewerkt met de Speciale Commissie van de VN die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens (UNSCOM). Dat stelt het nieuwe hoofd van UNSCOM, de Australiër Richard Butler, in zijn eerste rapport aan de Veiligheidsraad in New York. Het rapport is gisteren aan de Raad voorgelegd.

Butler wijst erop dat Irak “geen enkele vooruitgang” heeft geboekt ten aanzien van de ontmanteling van zijn biologische bewapening, terwijl UNSCOM toch “duidelijk en herhaaldelijk haar diepe bezorgdheid aan de Iraakse zijde heeft kenbaar gemaakt”. Tevens wijst hij in het algemeen op “een patroon van Iraakse blokkades” wanneer UNSCOM-inspecteurs toegang eisen tot militaire installaties. Volgens Butler zijn er ook bewijzen dat documenten en ander materiaal worden verwijderd van te inspecteren 'gevoelige plaatsen', of worden vernietigd. UNSCOM meldde in de afgelopen dagen nog drie dergelijke incidenten.

Butler geeft met zijn verslag de Veiligheidsraad in principe voldoende munitie om extra sancties tegen Irak af te kondigen. Na onderhandelingen tussen de Amerikaanse president Clinton en diens Russische ambtgenoot Jeltsin drukte de Raad in juni zijn “vaste bedoeling” uit om “extra maatregelen op te leggen” wanneer Irak obstructie zou blijven plegen.

Maar diplomaten in New York noemden het twijfelachtig of de op dit punt steeds meer verdeelde Veiligheidsraad nu daadwerkelijk in actie zal komen. Russische diplomaten in New York bijvoorbeeld dringen aan op een gematigde reactie omdat Irak naar hun zeggen oprecht probeert aan de eisen van de VN op ontwapeningsgebied te voldoen. China en Frankrijk zijn ook erg gekant tegen verdere sancties tegen Irak. (Reuter, AFP, AP)