THE ECONOMIST

Economische ontwikkeling is geen synoniem voor industrialisatie, ook al hebben de doorsnee-politicus en -econoom dat lang gedacht, en niet zonder reden. In 1992 betoogde de econoom Kiminori Matsuyama op grond van onderzoek dat in een vrijhandelssysteem de economische ontwikkeling in agrarische landen met rijke natuurlijke hulpbronnen langzamer zal verlopen dan in andere landen.

Maar de ervaring in Latijns Amerika leert dat het ook anders kan, zegt The Economist. Want in landen als Argentinië, Colombia, en Brazilië groeit de productiviteit in de landbouw even snel als in de industrie. Neem bijvoorbeeld Chili, dat zich in 1976 openstelde voor vrije handel. Het aandeel van de industrie in de nationale economie daalde in de periode van 1973 tot 1995 van 27 tot 16,8 procent van het bruto binnenlands product, terwijl het aandeel van de landbouw groeide. De vermindering van industriële activiteiten leidde, tegen de theoretische verwachting in, niet tot vermindering van de economische groei. Sinds 1987 groeide Chili's economie gemiddeld met 7,2 procent per jaar.

Het Britse weekblad The Economist is verkrijgbaar in de kiosk. www.economist.com