Paramaribo omarmt Moszkowicz

Als een bevriend staatshoofd haalde Suriname gisteren Bouterses advocaat A. Moszkowicz binnen.

PARAMARIBO, 7 OKT. Voor de Surinaamse officier van justitie en juridisch adviseur van Desi Bouterse mr. Ramon de Freitas staat de te volgen tactiek al vast. Dit weekeinde nog nam hij vanuit Nederland de te volgen stappen telefonisch door met de voormalige legerleider, die door Nederland van drugshandel op grote schaal wordt verdacht. “We gaan van die veertig justitiedossiers een mooie expositie maken in Paramaribo. Dan kunnen alle Surinamers er één voor één in een processie langs lopen”, zegt De Freitas, die officieel nog steeds lid is van het Surinaamse OM, maar zich beperkt tot advisering.

Hij noemt het de strategie van “de totale openheid”. De methode om te laten zien dat het Nederlandse openbaar ministerie niet alleen de adviseur van staat Bouterse, maar in feite het hele Surinaamse volk in de beklaagdenbank zet.

Voorin de business class van het vliegtuig op weg van Amsterdam naar Paramaribo neemt De Freitas samen met advocaat A. Moszkowicz en een kantoorgenoot de zaken nog eens door. De processen-verbaal liggen op schoot en wijken alleen af en toe voor de Pacific rim prawns of de Atlantic halibut.

Naarmate de vlucht vordert, blijkt de verdediging het onderling overigens niet geheel eens. Moszkowicz voelt er niets voor de dossiers in het Surinaamse parlement ter inzage te leggen. “Er zitten ook harde stukken tussen. We kunnen hooguit een leuke selectie openbaar maken”, zegt Moszkowicz.

De politiek van totale openheid mag dan bij de Surinaamse publieke opinie in goede aarde zijn gevallen, Moszkowicz verwacht niet dat de Nederlandse strafrechters die handelwijze erg zullen waarderen.

De jongste telg van de van oorsprong Limburgse advocatendynastie is als 36-jarige filiaalhouder van de Amsterdamse Moszkowicz-vestiging en raadsman van de fine fleur van de onderwereld wel het een en ander gewend. Maar gisteren beleefde hij de dag van zijn leven. Hij genoot zichtbaar van alle aandacht. Als de voorname vorst van een bevriende mogendheid werd hij door de dienstauto van de Surinaamse ambassade afgehaald bij zijn Amsterdamse kantoor.

Op Schiphol werd Moszkowicz uitgeleide gedaan door de Surinaamse ambassadeur Azimullah en de directeur van de Surinaamse luchtvaarmaatschappij. De voorzitter van het actiecomité 'Handen af van Suriname', E. Tjon, sprak de advocaat bemoedigend toe in de 'Royal Lounge'. “Wij hopen dat u, Mr. Moszkowicz, de Leeuwendokter in zijn blootje zet”, zei hij. Een verwijzing naar super-procureur-generaal A. Docters van Leeuwen, die hier de belichaming van al het justitiële kwaad is.

En dan is er nog de Nederlandse pers die een groot deel van de 34 stoelen in de business class bezet houdt om de intocht van Moszkowicz in Suriname gade te slaan. Nonchalant poseert Moszkowicz op verzoek van een fotograaf naast de piloot in de cockpit. En al even geroutineerd laat hij zich aan boord filmen door een televisieploeg, die vastlegt hoe Moszkowicz toekijkt hoe de zojuist van hem genomen foto via de communicatie-apparatuur van de cockpit naar de krant wordt doorgeseind.

De aankomst in Suriname - dat de kosten van de verdediging van Bouterse volledig betaalt - is al even koninklijk als het vertrek die ochtend. Bouterse heet zijn advocaat op het vliegveld persoonlijk welkom en voert hem scheurend in een Ford Escort af naar een 'kennismakingsbijeenkomst'.

Pagina 3: Raadsman Bouterseb ontvouwt zijn tactiek

Als de verdediging de zaken op een rijtje kan krijgen, volgt deze week een persconferentie. Maar De Freitas wil desgevraagd in de lucht ook wel vertellen welke konijnen het Bouterse-kamp uit de hoed zal toveren. “De Nederlandse justitie heeft grote fouten gemaakt”, verzekert hij. “De Nederlandse politie heeft via Surinaams grondgebied proefzendingen cocaïne naar Nederland gestuurd.” En de verantwoordelijken voor die operatie zullen in Suriname worden vervolgd wegens drugshandel, zo kondigt De Freitas aan.

De advocaten hebben volgens De Freitas bovendien de hand weten te leggen op verslagen van de besloten verhoren die de enquêtecommissie-Van Traa twee jaar geleden heeft gehouden met de Haagse officieren van justitie Blok en Van der Voort en de toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin. In die vertrouwelijke gesprekken zouden zij hebben gezegd eigenlijk geen hard bewijs te hebben. Oftewel: dit is een politiek proces.

Kortom, in het Surinaamse kamp overheerst het optimisme. “Ik verwacht dat minister Sorgdrager van Justitie binnenkort een ministeriële aanwijzing laat uitgaan om een strafzaak te seponeren”, zegt De Freitas.

Maar voorlopig is zijn cliënt Bouterse toch feitelijk gegijzeld in Suriname? Ook die kanttekening lacht De Freitas weg. “Van Mierlo had in augustus zijn hielen nog niet gelicht in Rio de Janeiro of de Braziliaanse president belde Bouterse persoonlijk om hem te zeggen dat hij altijd welkom is.”