'OM beloofde Karman twee ton'; Ex-vriendin kroongetuige verschijnt in proces de Hakkelaar

Kroongetuige Abbas kwam gisteren in het proces tegen de hasjbende van de Hakkelaar niet opdagen. De ex-vriendin van Ad Karman veroorzaakte alsnog enige opwinding.

AMSTERDAM, 7 OKT. Zelf had ze het destijds óók niet makkelijk gehad, zei Gerda Romeijn, de ex-vriendin van Ad Karman. Hij is kroongetuige in het Hakkelaar-proces, zij kwam het Hof gisteren in het hoger beroep tegen Johan V. en diens vermeende rechterhand Koos R., vertellen dat officier van justitie F. Teeven Karman in ruil voor een belastende verklaring tweehonderdduizend gulden had beloofd. “Voor als de hele zaak achter de rug was”, aldus Romeijn.

Johan V. liet opnieuw verstek gaan. Koos R., die tijdens de eerste zittingsdag loslippiger was dan zijn raadsman G. Spong lief was, bleek nu stevig geprogrammeerd en bleef zich op zijn zwijgrecht beroepen. Hij leek vooral gekomen om zijn vriendin Wanda veelvuldig en met getuite lippen toe te lachen. Waar mogelijk liet hij tersluiks een handje wapperen. Wanda zelf had het uiteindelijk niet meer. “Ik móet hem effe beetpakken!”, riep ze haar begeleiders toe.

De verdediging richt haar pijlen met name op de twee kroongetuigen Karman en Fouad Abbas, de laatste zou gisteren worden gehoord. Maar hij verscheen niet - Abbas zit in afwachting van uitlevering aan België in een Londense cel en het OM wacht nog op bericht van zijn advocaten in Engeland. Zijn verhoor is vooralsnog verplaatst naar 20 oktober. Evenwel wist 'getuige XY', zoals Karmans ex-vriendin werd aangeduid tot zij voor het Hof verscheen, in het zwaar beveiligde gerechtsgebouw in Amsterdam-Osdorp alsnog enige opwinding te veroorzaken.

Karman en zij, verklaarde Romeijn, waren in '95 'als goeie vrienden' uit elkaar gegaan. Ze kwam getuigen “omdat bepaalde dingen verzwegen werden”, want ze had steeds in de pers moeten lezen dat er geen deal met Karman was gesloten en vond het nu tijd om “de waarheid” te vertellen. En nee, in ruil daarvoor was haar niets beloofd.

Romeijn vergezelde Karman destijds toen hij na zijn belastende getuigenis moest onderduiken. Nu verklaarde ze ook bij onderhandelingen tussen Teeven en Karman aanwezig te zijn geweest. Teeven heeft altijd ontkend dat het OM Karman geld beloofde in ruil voor een belastende verklaring.

Ook zei Romeijn dat ze met Karman naar Oostenrijk was gereisd om daar bij een bank een aanzienlijk bedrag op te nemen - zo'n 30.000 Duitse Mark, schatte ze. Bovendien had “meneer Karman” volgens haar 1,2 miljoen Duitse Mark op die Oostenrijkse bankrekening staan, terwijl hij zelf altijd had beweerd dat hij geen vermogen bezat. Maar zij had zijn bankboekje zelf gezien, zei Romeijn.

Procureur-generaal mevr. A. Korvinus liet terstond officier F. Teeven aanrukken, die na een schorsing van enkele uren werd gehoord. Teeven verklaarde dat een bedrag van twee ton 'totaal niet' ter sprake was gekomen. De onderhandelingen met Karman gingen volgens hem over een in getuigenbeschermingsprogramma's gebruikelijk maandbedrag voor huisvesting, levensonderhoud en verzekeringen. Wel, zei Teeven, was gesproken over een eventueel 'kapitaliseren' van dat geld: het in één keer uitbetalen van het bedrag dat anders in de loop van 15 maanden tot 10 jaar zou worden uitgekeerd. Van een dergelijk totaalbedrag is tijdens onderhandelingen wellicht een schatting gemaakt, aldus Teeven, “maar dan zou je eerder op een bedrag van zes nullen uitkomen”.

Advocaat G. Spong reageerde gepikeerd: “Wij hebben tot op de dag van vandaag niet kunnen vernemen dat er onderhandelingen over kapitaliseren in de orde van vele nullen zijn gevoerd. Waarom?” Het bedrag waarover werd onderhandeld, aldus Teeven, kon niet worden genoemd omdat dat de bescherming van Karman zou raken - de aard en hoogte van de uitkering zou iets kunnen duidelijk maken over de duur dat Karman in het beschermingsprogramma van justitie zou zijn opgenomen. Bovendien, zei Teeven, is er nog steeds geen sprake van een overeenkomst met Karman over zijn vergoeding.

Teeven was zijn toelichting begonnen met het overhandigen van Romeijns laatste brief aan Karman, die destijds is onderschept. President W. Schendel, eerst nog met vaderlijk begrip informerend of Romeijn zich toch niet 'wat onheus' behandeld voelde omdat Karman nog een tweede vriendin bleek te hebben, confronteerde haar met toenemend ongeduld met citaten. “Wanneer het in jouw kraam te pas komt laat je alles en iedereen de pest krijgen”, had Romeijn aan Karman geschreven, en: “Er zijn mensen die graag de inrichting van ons huis betalen en ik denk er hard over daarvan gebruik te maken.” Romeijn bleef herhalen dat ze de inhoud van de brief tijdens “gewoon een offday” uit haar duim had gezogen. Het Hof leek niet overtuigd. “U draait om de zaak heen, mevrouw”, bitste Van Schendel.

Het OM wist volgens Teeven dat Karman geld in Oostenrijk had opgehaald, maar heeft het bedrag en de bank niet kunnen achterhalen. Ook van de 1,2 miljoen Duitse Mark op Karmans rekening was Teeven niet op de hoogte. Het OM kondigde aan het vermogen van Karman opnieuw te zullen onderzoeken. Mogelijk moet hij dan alsnog een deel van zijn door hasjhandel verkregen vermogen aan justitie afdragen. Ook bestaat de kans dat hij de kosten van zijn beschermingsprogramma deels zelf moet bekostigen.