NS en bonden in impasse

UTRECHT, 7 OKT. Onderhandelingen tussen NS Reizigers en de vakbonden over samenwerkingsverbanden met het streekvervoer zijn gisteren afgebroken. De partijen werden het niet eens over de reikwijdte van het gesprek.

Om te anticiperen op de komende marktwerking en concurrentie in het openbaar vervoer wil NS Reizigers in enkele regio's samenwerkingsverbanden aangaan met streekvervoerders. Dit zouden nieuwe bedrijven moeten worden, en een deel van het NS-personeel zou bij deze nieuwe bedrijven in dienst moeten komen. De bonden staan hier huiverig tegenover. Zij willen personeel pas laten overgaan als duidelijkheid bestaat over de politieke en economische voorwaarden waarbinnen die bedrijven moeten opereren. Die duidelijkheid komt er op zijn vroegst dit najaar, wanneer de Tweede Kamer debatteert over de toekomst van het openbaar vervoer.

Het opbreken van de onderhandelingen schept mogelijk een probleem voor het samenwerkingsverband tussen NS en andere vervoerders in de Achterhoek. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft namelijk toegezegd dit samenwerkingsverband bij wijze van experiment ondershands een concessie te gunnen voor al het openbaar vervoer in de regio, mits er voor 1 januari een concreet plan ligt.