Minister Zalm kritisch over PvdA-program

DEN HAAG, 7 OKT. Minister van Financiën Zalm (VVD) vindt dat de PvdA in haar ontwerp-verkiezingsprogram veel te weinig aandacht besteedt aan lastenverlichting en vermindering van het financieringstekort. “Ik zou hier mijn handtekening niet onder zetten”, zei Zalm gisteravond op een spreekbeurt in Den Haag.

De VVD-minister liet zich kritisch uit over D66 (programma mist financiële onderbouwing) en het CDA (wel kandidatenlijst maar nog geen programma) maar reserveerde zijn scherpste opmerkingen voor de PvdA. “Het zal wel tactiek zijn. De PvdA zal er wel van uitgaan dat de VVD het tijdens de kabinetsformatie allemaal weer recht trekt”, aldus Zalm.

De PvdA wil in de volgende regeerperiode 13,4 miljard gulden extra uitgeven. De helft daarvan gaat op aan plannen in vooral de gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en milieu. Zo trekken de sociaal-democraten voor kinderopvang en onderwijs 1,8 miljard gulden uit. Eenzelfde bedrag gaat naar 'extra handen aan het bed' in de gezondheidszorg. Politie en justitie krijgen 0,5 miljard extra.

Voor verlaging van het financieringstekort en extra bijdragen aan het spaarfonds voor de AOW zet de partij 1,4 miljard opzij. Daardoor resteert vier miljard voor lastenverlichting en 1,4 miljard voor koopkrachtverbetering bij de lagere inkomensgroepen. De lastenverlichting komt onder meer voort uit verlaging van de AOW-premie en belastingvoordeel voor werkgevers die laaggeschoold personeel in dienst nemen.

Voor het betalen van deze wensen is zes miljard beschikbaar als gevolg van de economische groei, zo heeft het Centraal Planbureau eerder berekend. De PvdA gaat daarbij uit van een voorzichtig scenario: 2 procent groei per jaar. De resterende 7,4 miljard vindt de PvdA door vier miljard te bezuinigen op de overheidsuitgaven (Defensie, bijdragen aan de Europese Unie, meer doelmatigheid in de zorgsector en de sociale zekerheid). Verder denkt de partij twee miljard binnen te krijgen door het schrappen van fiscale aftrekposten. Tot slot verwacht de PvdA dat er 1,5 miljard bespaard wordt op de uitkeringen door meer mensen aan de slag te helpen.

Valt de economische groei gunstiger of ongunstiger uit dan 2 procent per jaar, dan wordt er meer of juist minder voorrang gegeven aan het financieringstekort en de lastenverlichting.

Volgens Zalm stelt de lastenverlichting weinig voor, vooral omdat de helft wordt betaald door lastenverzwaringen elders. De reductie van het financieringstekort heeft volgens hem evenmin veel om het lijf. 1,4 Miljard in vier jaar, “dat is 0,2 procent”, aldus Zalm.