'Meer geld voor Waterschappen'

DEN HAAG, 7 OKT. Niet alleen de gemeenten, maar ook de Waterschappen moeten extra geld krijgen om de lokale lasten voor de burgers niet te laten stijgen. Dat stelde voorzitter van de Unie van Waterschappen, ir. A. Segers, vandaag op de jaarvergadering in Zwolle.

Om de lokale lasten te beperken stelt het rijk volgend jaar 100 miljoen beschikbaar aan de gemeenten. Volgens Segers is de roep om meer kwijtscheldingen en de hoge kosten van de Wet Onroerende Zaken niet alleen een gemeentelijke aangelegenheid. Segers: “Wat zijn landelijke koopkrachtplaatjes waard als er lokaal heel andere plaatjes moeten worden gepresenteerd?” De Waterschappen zijn onder meer belast met het verbeteren en verbreden van dijken, en het reinigen van vervuild slib.