Lobbyisme

In de krant van 30 september lees ik dat in Amerikaanse kringen weinig begrip bestaat voor de grenzen aan de groei van Schiphol. Die verslaggeving is misleidend. De redacteur had moeten schrijven dat in Amerikaanse luchtvaartkringen weinig begrip bestaat. De Amerikaanse luchtvaartkringen verschillen weinig van de Nederlandse. Het zou pas nieuws geweest zijn als het anders was. Dit gemis aan nuance maakt NRC Handelsblad tot spreekbuis van plat lobbyisme.